Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri huyện Pác Nặm sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 30/10/2014  )

 1. Cử tri Ma Thế Khanh, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện đề nghị nâng cấp tuyến đường thôn Khau Vai đi xã Cổ Linh.

UBND huyện Pác Nặm trả lời tại văn bản số 279/BC-UBND ngày 22/10/2014

Việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, là một nhiệm vụ luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Đối với tuyến đường thôn Khau Vai đi vào xã Cổ Linh hiện nay đang tiến hành triển khai thực hiện, đảm bảo giao thông đi lại được thuận lợi trong năm 2014.

Tác giả:  Thu hoài tổng hợp
Sign In