Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Bắc Kạn sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 21/09/2018  )

1. Cử tri Vũ Thị Thanh, Tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Vừa qua, công nhân điện lực thành phố đã khoanh vỏ 14 cây mỡ của gia đình bà để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, gây thiệt hại cho gia đình bà. Đề nghị xem xét thống kê đền bù cho gia đình bà.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Điện lực thành phố đã trực tiếp đến tìm hiểu và xin lỗi gia đình bà Vũ Thị Thanh; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý cá nhân vi phạm.

2. Cử tri Hoàng Văn Ưng, tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn đề nghị xem xét việc thu quỹ hỗ trợ khắc phục thiên tai nên trích lại một phần để lại cho đơn vị cơ sở (cấp phường hoặc thôn, tổ) quản lý để kịp thời hỗ trợ khi xảy ra thiên tai.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai thì thẩm quyền chi Quỹ là Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức chi và nội dung chi theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thực hiện quy định trên, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, theo đó quy định khi có thiên tai xảy ra các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra và đề xuất hỗ trợ kinh phí để khắc phục gửi Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN kiểm tra, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, trong đó có nội dung phân bổ Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh. Sau khi có sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

3. Cử tri Mã Văn Kính, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị:

3.1. Đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm Trị sự Phật giáo tỉnh.

3.2. Ngành y tế cần đánh giá sâu hơn về kết quả, hiệu quả khám chữa bệnh cho bệnh nhân: Chữa trị khỏi bệnh bao nhiêu? Chuyển tuyến trên bao nhiêu? (Trong báo cáo đã có tổng số lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, song đánh giá việc chữa trị khỏi bệnh, chuyển tuyến trên chữa trị chưa có đánh giá).

3.3. Từ đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 sự cố y khoa (01 vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 01 vụ tại Bệnh viện huyện Chợ Đồn) nhưng ngành y tế vẫn được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh xem xét, rút kinh nghiệm trong việc đề xuất cá nhân, đơn vị được khen thưởng.

Trả lời:

Đối với kiến nghị 3.1: Việc triển khai xây dựng Trung tâm Trị sự Phật giáo tỉnh đã thực hiện kiểm đếm GPMB khu vực dự kiến xây dựng Trụ sở sinh hoạt của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, tuy nhiên hiện nay, còn gặp một số khó khăn như: Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chưa cung cấp thông tin về tổng mặt bằng xây dựng công trình; tại khu vực lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Ngã ba Sông Lạnh có lưới điện cao thế 110KV đi qua trung tâm, gây mất an toàn. Do đó, ngày 10/9/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 4952/UBND-XDCB đề nghị Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn sớm triển khai lập Tổng mặt bằng xây dựng công trình để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Đối với kiến nghị 3.2: Trong thời gian qua, ngành Y tế đã thực hiện chế độ báo cáo hoạt động y tế hàng tháng, hàng quý, năm đầy đủ theo đúng quy định của ngành, trong đó có số liệu về báo cáo số lượt người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, số lượt người bệnh điều trị nội trú, số người bệnh điều trị nội trú khỏi ra viện và số lượt người bệnh chuyển tuyến (có trong các báo cáo hoạt động y tế hàng tháng của Sở Y tế). Tuy nhiên trong báo cáo kết quả hoạt động công tác y tế hàng quý và báo cáo năm của Sở Y tế chưa có số liệu đánh giá về số người bệnh điều trị khỏi bệnh và số lượt người bệnh chuyển tuyến do không khỏi bệnh như ý kiến của cử tri đã nêu. Sở Y tế xin tiếp thu và sẽ báo cáo nội dung này trong các báo cáo hoạt động công tác y tế hàng quý, hàng năm của đơn vị trong thời gian tới.

Đối với kiến nghị 3.3:

Năm 2017, ngành y tế không có tập thể nào được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chỉ có 02 cá nhân (ông Bế Ngọc Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế và bà Hoàng Thị Lan, Trưởng khoa Phòng khám đa khoa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn) được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đã có thành tích trong công tác (giai đoạn từ 2013 đến 2017), góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thành tích trong công tác để xem xét và đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 02 cá nhân nêu trên được tính từ năm 2013 đến năm 2017 (không tính năm 2018). Mặt khác, các cá nhân trên không liên quan trực tiếp đến 02 sự cố y khoa xảy ra vào đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh, do đó, không ảnh hưởng đến việc xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân.

4. Cử tri Hà Sỹ Hoạch, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Dự án “Kè Sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn” đoạn qua thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang đã được cơ quan chức năng đo đếm, thống kê tài sản, hoa màu (từ tháng 6/2018). Đề nghị khi triển khai thi công, xây dựng nâng nền bờ kè thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang cao bằng bờ đê thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang.

Trả lời:

Dự án Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 2902/QĐ-BNN-PCTT ngày 23/7/2018. Dự án khi được triển khai thi công xây dựng nằm trên địa bàn thôn Nà Ỏi gồm 02 đoạn. Đoạn kè 01 nằm trên bờ tả sông Cầu, bắt đầu từ đầu cầu Dương Quang đến vị trí hợp lưu của suối Nặm Cắt và sông Cầu, có chiều dài 693,41m. Đoạn kè 02 nằm trên bờ hữu suối Nặm Cắt đi qua thôn Nà Ỏi có chiều dài khoảng 700m, đoạn kè này sau khi xây dựng sẽ cao hơn khoảng 20cm so với nền đường bờ đê thôn Phặc Tràng hiện trạng. Phía trong đường đỉnh kè tùy theo địa hình tại các vị trí trũng đã bố trí các cống tiêu thoát nước D1000 để tăng khả năng thoát nước ra ngoài sông tránh tình trạng ngập úng.

5. Cử tri Phạm Thị Tươi, thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Từ năm 2017 đến nay, các hộ dân thôn Bản Bung, xã Dương Quang chỉ được khai thác 20% diện tích đất rừng, do phần diện tích còn lại (được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã được quy hoạch là đất rừng phòng hộ, gây thiệt thòi cho các hộ dân đã bỏ tiền, công sức để trồng rừng. Đề nghị xem xét, rà soát lại việc quy hoạch đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ cho phù hợp.

Trả lời:

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn. Kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh theo đó các khoảnh 1, 2, 3, 4 tiểu khu 336; khoảnh 1, 2, 3 khoảnh tiểu khu 336A xã Dương Quang vẫn thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

Việc khai thác gỗ trong rừng phòng hộ được thực hiện theo tỷ lệ nhất định theo quy định tại Điều 15, Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về quy chế quản lý rừng phòng hộ, quy định khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng trồng.

6. Cử tri Lâm Thị Trinh, thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Hiện nay, một số hộ dân thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang đã làm đơn gửi Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố về đề nghị cho phép nắn dòng chảy Sông Cầu đoạn qua cánh đồng thôn Nà Rào, xã Dương Quang để bảo vệ đất nông nghiệp (kinh phí thực hiện cho các hộ dân tự đóng góp) và đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chuyển đơn lên Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 7/2018. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trả lời để cử tri được biết.

Trả lời:

Theo nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát đơn kiến nghị từ đầu tháng 7/2018 đến nay, cho thấy Sở không nhận được hồ sơ của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn và đơn đề nghị của các hộ dân thuộc thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang. Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Kạn kiểm tra và hướng dẫn cho cử tri.

Tác giả: 
Sign In