Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Bắc Kạn sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 12/01/2016  )

 

1. Cử tri Nông Văn Thì, tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Về công trình đường liên xã Lâm Trường – Nguyên Phúc dài 4 km được đầu tư theo Quyết định của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 12 tỷ nhưng đến nay chưa xong. Quá trình thi công có điều chỉnh thiết kế, việc điều chỉnh thiết kế có được sự nhất trí của UBND tỉnh hay không, theo Quyết định nào? Tại sao việc điều chỉnh thiết kế lại không lấy ý kiến nhân dân”?

 

Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 7424/UBND-XDCB ngày 03/9/2015, như sau:


Công trình Đường từ thôn Pác Thiên, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông đến thôn Lâm Trường, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn (nay là Tổ Lâm trường, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn) được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 với tổng chiều dài là 2.570,43m (điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 3 tại Km159+350; điểm cuối tuyến tại Km2+570,43 giáp ranh giữa phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn và xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông), chiều rộng nền đường 4m; Chiều rộng mặt đường 3m; Chiều rộng lề đường là 2x0,5m; Chủ đầu tư là UBND thành phố.

 

UBND thành phố đã tổ chức thực hiện hoàn thành 2.259m/2.570,43m. Hiện tại chỉ còn 310m chưa thi công xong

 

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố Bắc Kạn nhận thấy đoạn qua khu dân cư từ Km0+00 đến Km0+310.58 bố trí rãnh dọc xây đá hộc hình thang không có nắp đậy, do bố trí rãnh như vậy nên mặt cắt ngang nền đường tại đoạn tuyến trên là 5,8 m làm ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của các hộ dân sinh sống dọc hai bên.

 

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng tuyến đường, phù hợp với hiện trường và quy mô đã được phê duyệt, tránh ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến, tiết kiệm chi phí đầu tư, đảm bảo vệ sinh môi trường…nên UBND thành phố đã điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công theo hướng: Điều chỉnh hệ thống rãnh dọc từ xây đá hộc hình thang thành rãnh bê tông KT15x40x15 có nắp đậy bằng bê tông cốt thép chịu lực dày 18 cm để đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường (đổ liền mặt đường, cách mỗi đoạn 5m đặt tấm đan để thuận lợi khi nạo vét).

 

Việc điều chỉnh trên được thực hiện theo Điều 22, Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện điều chỉnh UBND thành phố cũng có một số thiếu sót là chưa công bố những điều chỉnh bổ sung cho các hộ dân tại địa phương nơi công trình đi qua được biết. Về việc này UBND thành phố xin nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiêm cho những công trình tiếp theo.

 

2. Cử tri thành phố phản ánh: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhiều hộ vay mượn đã làm xong nhà nhưng hiện nay vẫn chưa có tiền hỗ trợ, hoặc đã hỗ trợ 50% trong tổng số tiền được hỗ trợ gây khó khăn cho các gia đình. Đề nghị xem xét sớm thanh toán tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


- Thực hiện Quyết định số 22 /2013/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về  Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 10/12/2014 UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh (lần 02) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là 1.339 hộ; trong đó, số hộ có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012 là 163 hộ ( Làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH là 1.176 hộ ( làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì trước mắt tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau khi có chủ trương của Chính phủ.

 

Thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng  để hỗ trợ nhà ở cho số lượng người có công có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2012. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình.

 

Các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH nhưng đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án, hiện nay đã làm nhà hoặc chưa làm nhà phải chờ chủ trương của Chính phủ cũng như kinh phí từ Trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện (do Ngân sách địa phương không có). UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Xây dựng trình Chính phủ sớm cho chủ trương để thực hiện hỗ trợ các hộ còn lại trong Đề án mà UBND tỉnh Phê duyệt theo quy định.

 

3. Cử tri Nguyễn Văn Mậu, tổ 9; cử tri Trịnh Tiến Đảm, tổ 3, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đề nghị:

 

- Có chính sách khen thưởng đối với những tổ dân phố thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy.


Trả lời: Công tác thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012; Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện; Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, cơ quan thu phí, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí và tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo các Văn bản chỉ đạo nêu trên chưa có quy định về chế độ khen thưởng cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy.

 

Do vậy, đối với các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, các đơn vị tổng hợp báo cáo UBND các cấp xem xét và thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng.

 

- Có chính sách bảo hiểm y tế đối với Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố và lực lượng bảo vệ dân phố.


Trả lời: Việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố được quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương tối thiểu chung (trừ những trường hợp đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật)

 

- Có chế độ ưu đãi đối với Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn, bản, tổ dân phố có thâm niên công tác trên 15 năm.


Trả lời: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương chưa có hướng dẫn thực hiện về chế độ ưu đãi đối với bí thư chi bộ và trưởng thôn, bản, tổ dân phố có thâm niên công tác trên 15 năm nên chưa có cơ sở để thực hiện.

 

4. Cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Việc điều chỉnh lương hưu và các khoản phụ cấp hiện nay chưa hợp lý, chưa công bằng (đối tượng người già > 80 tuổi có người được 180.000đ/tháng, có người được 270.000đ/tháng). Đề nghị điều chỉnh cho phù hợp.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


Việc điều chỉnh lương hưu do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Về nội dung trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi:

 

- Tại khoản 05, Điều 05 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm:

 

a. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

 

b. Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Mục a nêu trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

 

c. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

 

Theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ- CP thì những đối tượng quy định tại Mục a, Mục c thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng mức chuẩn trợ cấp xã hội là 270.000 đồng/tháng, còn lại những đối tượng quy định tại Mục b nêu trên không thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng mức chuẩn trợ cấp xã hội là 180.000 đồng/tháng.

 

Như vậy, mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi đã được quy định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

 

5. Cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Ống nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh bị rò rỉ, nước thải thấm ra mặt đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị xem xét khắc phục tình trạng trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


Nước thải phát sinh tại bệnh viện bao gồm: Nước thải y tế, nước thải sinh hoạt và nước thải bề mặt (nước mưa). Hiện tại nước thải y tế và nước thải sinh hoạt đã được thu gom qua các đường ống tới hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung. Riêng nước thải bề mặt được tách riêng biệt, thu gom qua đường ống và được phép dẫn vào cống thoát nước chung của thành phố.  Ý kiến của cử tri nêu trên chính là nước thải bề mặt của bệnh viện.

 

6. Cử tri Nguyễn Văn Thành, tổ 12, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đề nghị:

 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn (Bệnh viện 500 giường bệnh) để sớm đưa vào sử dụng.


Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn được đầu tư xây dựng từ năm 2010. Tuy nhiên, ngay từ bắt đầu triển khai thực hiện dự án có một số vướng mắc, dẫn đến phải dừng công tác thi công. Đầu năm 2013, dự án mới được tiếp tục triển khai thi công. Sau 02 năm tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện thi công, đến nay:

 

+ Công tác thi công xây lắp (giai đoạn I) của dự án gồm Hạ tầng kỹ thuật, nhà Trung tâm kỹ thuật cao, Nhà khám và điều trị ngoại trú, Nhà khoa dược và Trang bị, nhà giặt là, nhà nội trú số 01 đã thi công cơ bản hoàn thiện, trong quý IV năm 2015 công tác thi công xây lắp sẽ thực hiện hoàn thành.

 

+ Công tác mua sắm Trang thiết bị y tế, gồm 03 gói thầu:

 

* Gói thầu Khí y tế: Đã tổ chức triển khai thi công từ ngày 21/8/2015, dự kiến quý I/2016 hoàn thành;

 

* Gói thầu Khu xử lý chất thải: Đã tổ chức đấu thầu, dự kiến tháng 11/2015 tổ chức thi công;

 

* Gói thầu thiết bị y tế: Đang thực hiện công tác thẩm định giá dự toán, theo kế hoạch thời gian mua sắm là 240 ngày, trong tháng 9/2016 công tác mua sắm sẽ thực hiện hoàn thành.

 

Dự kiến trong qúy II/2016 dự án sẽ thi công hoàn thành, bàn giao cho đơn vị sử dụng đưa vào hoạt động, thực hiện khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

 

- Có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế hiện nay.


Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế là mục tiêu quan tâm hàng đầu, mục tiêu phấn đấu của toàn ngành y tế, luôn nhận được quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; đồng thời ngành Y tế luôn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế.

 

Giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới:

 

+ Tổ chức tập huấn nâng cao và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho  tuyến cơ sở theo đề án 1816 của Bộ Y tế (luân phiên cử cán bộ xuống hỗ trợ tuyến dưới).

 

+ Triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế.

 

Tiếp tục củng cố nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

          7. Cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Thuốc chữa bệnh thông thường của Bệnh viện đa khoa tỉnh chất lượng không đảm bảo. Đề nghị xem xét lựa chọn nguồn thuốc có chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của người dân.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, như sau:


Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng như các Trung tâm Y tế huyện, thành phố đều sử dụng thuốc, vật tư y tế tiêu hao theo kết quả đấu thầu mua thuốc do Sở Y tế tổ chức cho các cơ sở y tế công lập trong toàn tỉnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Các loại thuốc được lựa chọn thông qua đấu thầu đã đáp ứng được về chất lượng, số lượng và chủng loại theo quy định.

 

8. Cử tri Triệu Thị Kiều, tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng phản ánh: Việc giải phóng mặt bằng để làm đường đi qua tổ Khuổi Pái đi qua trước cửa nhà bà cách nhà bà khoảng 70cm, độ chênh cao từ mặt đường đến nền nhà ở khoảng 2m, dẫn đến việc nhà bà không có lối đi lại. Hơn nữa, độ chênh cao gây mất an toàn đối vơi hộ gia đình bà. Đề nghị kiểm tra và có giải pháp khắc phục.

 

Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 193/BC-UBND ngày 26/10/2015, như sau:


Nội dung cử tri Triệu Thị Kiều phản ánh liên quan tới công trình Nâng cấp đường tổ 1B, Đức Xuân đi Tổng Nẻng thuộc Dự án Chương trình đô thi miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn I (2015 – 2016). Ngày 11/8/2015 tổ công tác đã đến kiểm tra thực tế tại thực địa khu đất của gia đình và xác định: Phần rãnh thoát nước của công trình sau khi hoàn thiện tiếp giáp với chân kè chắn đất phía trước sân nhà của gia đình, khi thi công không cần mở mái taluy nên không cần phải dỡ bỏ phần kè chắn đất của gia đình. Vì vậy, tổ công tác đã thống nhất lập biên bản trình hội đồng bồi thường, điều chỉnh chỉ giới thu hồi, không thu phần kè chắn đất, tường bao và bán mái fibrô xi măng trước nhà của gia đình, do không ảnh hưởng tới chỉ giới thu hồi và không làm thay đổi về cos nền nhà và đường sau khi nâng cấp.

 

9. Cử tri Nguyễn Thành Lại, tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tụng phản ánh: Hiện nay trên địa bàn tổ Khuổi Mật có 01 đoạn đường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thi công xong một số hạng mục như giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu…nhưng không được cấp vốn để thực hiện tiếp, lý do: tháng 3/2015 chuyển đổi từ xã lên phường theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13 ngày 11/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, do đó không thuộc diện được cấp vốn xây dựng nông thôn mới. Đề nghị cho biết đối với các xã chuyển đổi từ xã lên phường còn được cấp vốn xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 hay không?

 

Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 193/BC-UBND ngày 26/10/2015, như sau:


Ngày 19/8/2015, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Thông báo số 93/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, trong đó có nội dung: Đồng ý cho UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo 02 phường Xuất Hóa và Huyền Tụng tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo kế hoạch năm 2015 đã được giao từ đầu năm. Đề nghị UBND phường Huyền Tụng tiếp tục chỉ đạo tổ Khuổi Mật thực hiện thi công công trình đường GTNT Khuổi Mật thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng năm 2015.

 

10. Cử tri Lê Xuân Quý, thôn Lâm trường, phường Huyền Tụng phản ánh:

 

- Theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thì thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến, cụ thể như sau: a) Từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng; b) Trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng. Tuy nhiên, đối với 07 hội viên thanh niên xung phong thuộc phường được hưởng mức trợ cấp giống nhau (2,5 triệu) và được phòng chuyên môn giải thích nguyên nhân do không đủ hồ sơ gốc. Ông không nhất trí với việc giải thích của phòng chuyên môn đồng thời yêu cầu UBDN thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phải trả lời rõ việc thiếu hồ sơ đối với từng trường hợp.


Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 193/BC-UBND ngày 26/10/2015, như sau:


Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai hội nghị tập huấn hướng dẫn quy định thủ tục thiết lập hồ sơ, thẩm quyền của các cơ quan trong việc giải quyết chế độ chính sách cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Các xã, phường đã triển khai và hướng dẫn các cá nhân lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

 

Về thẩm quyền xét duyệt cuối cùng và quyết định cho các đối tượng hưởng chế độ thuộc Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh. Tại các quyết định giải quyết chế độ một lần đối với thanh niên xung phong của UBND tỉnh đều ghi rõ “không có giấy tờ gốc”.

 

- Ông Nông Văn Tân, thôn Pá Danh, phường Huyền Tụng là hội viên Hội cựu thanh niên xung phong của phường đã qua đời nhưng chưa nhận được chế độ mai táng phí. Đề nghị xem xét chi trả tiền mai táng phí cho gia đình ông Nông Văn Tân.


Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 193/BC-UBND ngày 26/10/2015, như sau:


Hiện nay, việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với Thanh niên xung phong chống Pháp được quy định tại Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiệm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; đối với thanh niên xung phong chống Mỹ được quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối vơi một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chông Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Gia đình ông Nông Văn Tân liên hệ với UBND phường Huyền Tụng để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, sau khi đã hoàn thiện hồ sơ, UBND phường chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố để hoàn thiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

 

11. Cử tri La Thị Dung, tổ Pá danh, phường Huyền Tụng phản ánh:

 

- Hiện nay khu đất trạm bảo vệ thực vật tại thôn Pá Danh bỏ hoang gây lãng phí. Đề nghị xem xét có giải pháp giải quyết khu đất trên để tránh lãng phí đất và tài sản.


Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 193/BC-UBND ngày 26/10/2015, như sau:


Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ) thuộc thôn Pá Danh, xã Huyền Tụng (nay là tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng) đã được UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết thành khu dân cư tại Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 29/1/2015. Việc sử dụng khu đất trên sẽ được thực hiện khi triển khai dự án.

 

- Hành lang lòng suối thuộc tổ Khuổi Dủm, phường Huyền Tụng bị các hộ dân lấn chiếm lòng sông, lòng suối. Đề nghị ngành chức năng xem xét, xử lý.


Trả lời: UBND thành phố Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 193/BC-UBND ngày 26/10/2015, như sau:


UBND thành phố Bắc Kạn đã có Công văn số 726/UBND-VP ngày 25/8/2015 giao UBND phường Huyền Tụng xem xét, xử lý các hộ lấn chiếm lòng suối. UBND phường Huyền Tụng đang kiểm tra, xem xét và sẽ tiến hành nhắc nhở, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

 

 

 

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In