Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Băc Kạn sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 22/03/2019  )

1. Cử tri Nguyễn Văn Sương, Chủ tịch UBMTTQVN xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh trong thời gian vừa qua, việc xả đáy hồ chứa nước Nặm Cắt làm ảnh hưởng đến môi trường Sông Cầu (bùn nhão, cá chết, mùi tanh). Đề nghị có giải pháp khắc phục).

Trả lời:

Từ cuối năm 2017 đến nay, dự án đã tạm ngừng thi công, do chưa chặn dòng đắp đập ngăn sông nên hiện nay nước vẫn chảy theo dòng suối tự nhiên. Đề nghị cử tri tuyên truyền nhân dân địa phương giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác thải xuống lưu vực sông gây ảnh hưởng đến môi trường.

2. Cử tri Nguyễn Bình, tổ 6 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Mặc dù tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức quy định: “Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng, không đốt đồ mã tại nơi an táng”. Tuy nhiên, thời gian qua việc rải, rắc vàng mã trên đường trong các lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Bắc Kạn vẫn diễn ra. Đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc tuyên truyền để các đối tượng liên quan biết, tổ chức thực hiện hoặc nghiên cứu có chế tài xử phạt đối với những gia đình, cá nhân vi phạm quy định trên.   

Trả lời:

Việc thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay được áp dụng thực hiện theo Quyết định số 1750/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn trong cộng đồng dân thực hiện đúng các quy định về việc cưới, việc tang.

3. Cử tri Nguyễn Văn Bình, tổ 6; Trần Công Khanh, tổ 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Theo Nghị quyết số 13 thì “mỗi người được đảm nhiệm 01 chức danh chính thức và kiêm nhiệm không quá 03 chức danh” ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ rất khó khăn trong hoạt động. Đề nghị có hướng giải quyết sao cho phù hợp hơn. Bên cạnh đó, cử tri Trần Công Khanh đề nghị nâng mức phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận do phụ cấp còn quá ít mà công việc thì rất nhiều.

Trả lời:

Về quy định “mỗi người được đảm nhiệm 01 chức danh chính thức và kiêm nhiệm không quá 03 chức danh”, đã được tính toán để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, đồng thời giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Việc tăng thêm mức phụ cấp cho các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hiện nay chưa thực hiện được vì nguồn ngân sách Trung ương khoán theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ và nguồn ngân sách bổ sung của tỉnh còn hạn chế, do đó chỉ đảm bảo việc chi trả mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm như hiện nay. Do đó, đề nghị cử tri chia sẻ khó khăn với địa phương.

Tác giả: 
Sign In