Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Bắc Kạn trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/07/2017  )

 

1. Cử tri Nông Minh Cường, Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn kiến nghị:  Để đảm bảo công bằng trong việc giám định sức khỏe đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đề nghị kiểm tra, rà soát lại kết quả giám định đối với tất cả các trường hợp còn lại (ngoài 188 trường hợp đã giám định lại), đồng thời tổ chức thực hiện việc giám định phải theo đúng văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Việc Giám định sức khỏe cho các đối tượng là người tham gia kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin nói riêng và các đối tượng khác nói chung đã được thực hiện theo đúng quy trình, và theo các văn bản hướng dẫn qua từng giai đoạn khác nhau. Các đối tượng là người tham gia kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin đã được giám định tại Hội đồng Giám định Y khoa từ năm 2000 đến nay, vì vậy số lượng hồ sơ rất lớn và mỗi giai đoạn lại có văn bản hướng dẫn khác nhau, nên việc kiểm tra rà soát sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực. Vậy nếu cử tri phát hiện trường hợp nào không đúng thì có đơn đề nghị cụ thể với cơ quan chức năng để kiểm tra rà soát trường hợp đó.

 

2. Cử tri Bàn Văn Bình, thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Việc triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt trên địa bàn xã Dương Quang đã ảnh hưởng lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân; hiện các hạng mục đều thi công dở dang nên trời mưa đất đá trôi vào nhà, ruộng của người dân, đường xá đi lại khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với Chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thông tin cụ thể về việc triển khai dự án tới người dân biết.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Hiện nay, trên địa bàn xã Dương Quang đang triển khai dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt do 02 Chủ đầu tư thực hiện: 

 

- Khu vực thôn Nà Ỏi, Nà Pài, Bản Pẻn xã Dương Quang do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 2 - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện các hạng mục: Đường khởi công kết hợp quản lý, Đường dây và Trạm biến áp, Nhà quản lý, Cống dẫn dòng và khoan phụt xử lý nền, Đập đất chặn dòng tích nước. Hiện nay, Tỉnh đã có ý kiến với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 2 chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa, có biện pháp đảm bảo giao thông để nhân dân đi lại.

 

- Khu vực thôn Phặc Tràng, Bản Bung do UBND thành phố Bắc Kạn làm Chủ đầu tư đang thực hiện Khu tái định cư Khuổi Kén - thôn Phặc Tràng và Khu tái định cư, đường dân sinh, cầu treo - Thôn Bản Bung. UBND thành phố Bắc Kạn đã kiểm tra, giải quyết các vướng mắc như: hỗ trợ kinh phí do thi công ảnh hưởng tới hoa mầu của người dân và nạo vét, sửa chữa lại phần đường đi lại khó khăn tạo điều kiện tốt nhất để người dân đi lại.

 

Ngoài ra, có 26 hộ dân (trong đó 23 hộ thuộc đối tượng phải di chuyển thôn Bản Pẻn và 03 hộ thôn Bản Bung) bị ảnh hưởng khi trời mưa đất đá trôi vào nhà, vào ruộng ảnh hưởng đến cuộc sống. Các trường hợp này đều nằm trong chỉ giới GPMB công trình, cần phải di dời, UBND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức lập phương án bồi thường nhưng chưa có kinh phí để thực hiện.

 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 2961/UBND-NLN ngày 28/6/2017 báo cáo và đề nghị Thủ tướng cấp bổ sung kinh phí để di dời khẩn cấp các hộ gia đình có nguy cơ ngập úng thuộc dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn. Khi được bố trí nguồn kinh phí tỉnh sẽ ưu tiên đền bù trước cho 26 hộ gia đình, đảm bảo ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân.

 

3. Cử tri Bàn Văn Bình, thôn Bản Bung, xã Dương Quang phản ánh: Hiện nay, trên địa bàn xã Dương Quang một số hộ dân thực hiện canh tác, trồng rừng trên đất thuộc địa giới của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, nhưng do còn có tranh chấp địa giới hành chính theo Chỉ thị 364 nên khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đề nghị cần sớm giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cử tri Nguyễn Văn Viết, Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn đề nghị giải quyết dứt điểm ranh giới 364 giữa thôn Nà Nàng (xã Nông Thượng) và Tổ 9 phường Phùng Chí Kiên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Ngày 15/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2016”. Theo đó, trong thời gian tới Dự án 513 sẽ được triển khai trên địa bàn huyện Na Rì (dự kiến trong tháng 8/2017), thành phố Bắc Kạn (dự kiến trong tháng 4/2018), Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các thành phần liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc địa giới hành chính 364 trên địa địa bàn các xã, phường, thị trấn.

 

4. Cử tri Nguyễn Duy Dân, Nguyễn Duy Hiếu, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị: Sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong việc giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Bắc Sông Cầu.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Công trình Đường và đê bao chống lũ thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn (gói thầu số 01, 02) đã thực hiện xong từ năm 2004 đến năm 2008. Tuy nhiên, việc bố trí giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện tại thời điểm hiện tại gặp khó khăn, vướng mắc về cơ chế giao đất và thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

 

Do đó, để có cơ sở bố trí giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, UBND tỉnh đang xem xét xây dựng phương án giải quyết cụ thể để giao đất cho các hộ gia đình bị thu hồi đất do GPMB công trình theo quy định.

 

5. Cử tri Đỗ Xuân Hạ và cử tri Hoàng Ngọc Tiến, Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Từ năm 2004, một số hộ gia đình thuộc đối tượng phải di dời để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường thoát hiểm sau trụ sở Tỉnh ủy (đường Nguyễn Văn Tố). Đường đã đưa vào sử dụng nhiều năm, nhưng hiện nay nhiều hộ gia đình vẫn chưa được giao đất tái định cư. Đề nghị cấp đất tái định cư cho các hộ gia đình trong diện thu hồi để người dân ổn định đời sống, yên tâm phát triển kinh tế.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

 Ngày 02/7/2017, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tổ chức họp để xem xét đề nghị của các hộ thuộc tổ 8, phường Phùng Chí Kiên có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở trong đó có hộ ông Đỗ Xuân Hạ và ông Hoàng Ngọc Tiến. Hiện nay, UBND thành phố đang rà soát, đề xuất với tỉnh xem xét tạm giao 06 lô cho các hộ có nguy cơ, ngập lụt, sạt lở tại khu vực này để ổn định cuộc sống của người dân.

 

6. Cử tri Ma Hoàng Lịch, thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến giải quyết về đề nghị của các hộ dân thôn Bản Pẻn thuộc diện phải di dời giải phóng mặt bằng được khai thác tận thu tài nguyên khoáng sản (cát, sỏi) trong khu vực lòng hồ thuộc dự án hồ chứa nước Nặm Cắt để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010: “Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó”.

 

Như vậy, chỉ những trường hợp đáp ứng được quy định trên thì mới được xem xét giải quyết. Đối với ý kiến của cử tri Ma Hoàng Lịch đề nghị các hộ dân Bản Pẻn thuộc diện phải di dời giải phóng mặt bằng được khai thác tận thu tài nguyên khoáng sản (cát, sỏi) trong khu vực lòng hồ thuộc dự án hồ chứa nước Nặm Cắt để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống thì Luật Khoáng sản không quy định. Do đó, không có cơ sở để xem xét giải quyết.


Tuy nhiên, đối với cát, sỏi trong khu vực lòng hồ Nặm Cắt sẽ bị ngập khi hồ chứa nước đi vào hoạt động, để tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản, tạo điều kiện cho người dân, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn xem xét từng trường hợp cụ thể để các hộ dân khai thác cát sỏi theo đúng nhu cầu thực tế, tránh hiện tượng lợi dụng khai thác tràn lan, thất thoát tài nguyên, gây ô nhiêm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

 

7. Cử tri Vũ Thị Chiến, Bí thư Chi bộ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Tình trạng người dân vứt xác động vật trên Sông Năng, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường Hồ Ba Bể. Đề nghị có giải pháp ngăn chặn tình trạng nêu trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Tình trạng vứt xác động vật nuôi chết (kể cả việc vứt rác thải sinh hoạt) xuống các con sông chảy vào Hồ Ba Bể diễn ra khá phổ biến, nguyên nhân do sự thiếu ý thức và nhận thức hạn chế của các hộ dân sinh sống dọc các con sông, đặc biệt là Sông Năng. Sông Năng là sông lớn chảy qua địa bàn nhiều xã, do vậy khó xác định cá nhân, hộ gia đình xả thải xuống dòng sông, gây ảnh hưởng lớn đến công tác vệ sinh môi trường.

 

Định kỳ hàng tháng Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường, Vườn Quốc gia Ba Bể  phối hợp với Ban Quản lý Bến thuyền có kế hoạch vệ sinh môi trường khu vực Sông Năng và các tuyến điểm du lịch của Vườn. Vườn Quốc gia Ba Bể cũng lồng ghép tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên để hạn chế, chấm dứt việc vứt rác xuống các dòng sông cần sự phối hợp của cả hệ thống các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương các xã từ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, xây dựng các khu vực thu gom xử lý rác thải đến việc xử lý nghiêm vi phạm về bảo vệ môi trường.

 

8. Cử tri Hà Sỹ Huỳnh, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh tại các lớp đào tạo Đại học, Cao đẳng tại chức trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng học hộ, học thuê. Đề nghị ngành chức năng quan tâm, chấn chỉnh.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17/7/2017, như sau:

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 2 đơn vị thực hiện việc liên kết đào tạo trình độ Đại học và Cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học là Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

 

Việc liên kết đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Từ ngày 01/5/2017, việc liên kết đào tạo trình độ đại học thực hiện theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Để chỉ đạo công tác liên kết đào tạo, trong thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1804/SGDĐT-GDTX-CN ngày 29/10/2012 về việc chấn chỉnh đào tạo liên thông liên kết trình độ đại học, cao đẳng; Công văn số 1575/SGDĐT-GDTX-CN ngày 14/9/2015 về việc thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; tham mưu ban hành thủ tục hành chính Liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ, ĐH.

 

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo tại các đơn vị, qua kiểm tra, các đơn vị đều có hồ sơ lưu trữ và thực hiện quản lý các lớp liên kết đào tạo theo quy định, có sự phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo trong việc quản lý lớp học, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo. Các đơn vị đã phản ánh với đơn vị chủ trì đào tạo về những vi phạm của học viên để phối hợp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học để đảm bảo chất lượng và đáp ứng được nhu cầu học tập của người học trên địa bàn tỉnh./.

 

Tác giả: 
Sign In