Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Bắc Kạn trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 30/11/2019  )

1. Cử tri Mạc Văn Kính, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Hiện nay việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương có sử dụng một số hình ảnh, câu từ chưa thực sự chuẩn xác; một số nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị còn nhiều lỗi phát âm không đáng có và một số hình ảnh chưa phù hợp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm quản lý theo quy định.

Trả lời:

Về việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương: Hiện nay tỉnh Bắc Kạn có 03 cơ quan báo chí, 08 Trung tâm Thông tin và Truyền thông cấp huyện, thành phố và 18 trang thông tin điện tử tổng hợp được phép hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều thực hiện kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí, truyền thông, trang thông tin điện tử tổng hợp. Tuy nhiên, qua kiểm tra chưa phát hiện có tình trạng quảng cáo vi phạm các hành vi bị cấm, quy định tại Điều 8, Luật Quảng cáo và không đúng với những quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Đề nghị cử tri cung cấp chi tiết thông tin về trường hợp quảng cáo sử dụng hình ảnh, câu từ chưa chuẩn xác (Quảng cáo về nội dung gì? Trên phương tiện thông tin đại chúng nào của địa phương?) để Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể nội dung cử tri phản ánh.

Về việc đăng tải nội dung trên trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị còn lỗi phát âm và hình ảnh chưa phù hợp: Việc kiểm duyệt nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm của Ban biên tập các trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị thiết lập. Trong quá trình hậu kiểm, Sở Thông tin và Truyền thông chưa phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về nội dung thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đề nghị cử tri cung cấp chi tiết thông tin về trang thông tin điện tử có nội dung, hình ảnh chưa phù hợp để Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể nội dung cử tri phản ánh (Nội dung phản ánh xin gửi về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, số 49, tổ 7B, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn). 

Các ngành chuyên môn của tỉnh đã tiếp thu ý kiến cử tri: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là các hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương và nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở, phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố tăng cường việc rà soát, kiểm tra hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo và công tác thanh, kiểm tra của ngành theo quy định, bảo đảm nội dung quảng cáo trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

2. Cử tri Hoàng Văn Dũng, Tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Hiện nay nhiều người trong độ tuổi lao động của Bắc Kạn chủ yếu đi lao động ở các tỉnh khác. Đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện cho lao động địa phương có việc làm trong tỉnh, doanh nghiệp đóng góp vào tăng trưởng cho địa phương.

Trả lời:

Trong những năm gần đây, công tác cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tăng cường thu hút đầu tư luôn được Tỉnh uỷ, các cấp chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, số lượng dự án đăng ký đầu tư còn hạn chế; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp quy mô lớn; chưa tạo được nhiều việc làm cho người lao động. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; tỉnh thiếu quỹ đất sạch để thu hút dự án đầu tư lớn.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, có trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện đầy đủ các chính sách thu hút đầu tư dưới nhiều hình thức; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung thu hút đầu tư để tạo nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: 
Sign In