Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Bắc Kạn trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 12/01/2016  )

 

1. Cử tri Nguyễn Ngọc Ly, Tổ trưởng Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Dự án cấp thoát nước thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) tiến độ thực hiện quá chậm, gây ngập úng cục bộ, còn nhiều vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:


Dự án cấp thoát nước thị xã Bắc Kạn do Sở Xây dựng Bắc Kạn làm chủ đầu tư thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thực hiện công tác thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiến độ giải phóng mặt bằng của các hạng mục như sau:

 

- Hạng mục suối Nông Thượng:

 

Tổng số 92/92 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. UBND thành phố đã phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung 10% đất nông nghiệp (BHK) và chi trả tiền cho 69/69 hộ. Đến nay có 91/92 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn 01 hộ (bà Vũ Thị Hảo, tổ 4 phường Sông Cầu) chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được bồi thường theo đơn giá năm 2015 đối với diện tích thu hồi bổ sung (20,8m2), hiện UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng chuyên môn thẩm đinh phương án bồi thường bổ sung.

 

 

- Hạng mục suối thành phố:

 

Tổng số có 82/92 hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Còn 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn  giao mặt bằng với lý do thắc mắc đơn giá bồi thường thấp. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Đức Xuân và các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ giải phóng mặt bằng.

 

2.  Cử tri Hà Sĩ Hoạch, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn xã Dương Quang nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

a. Về công tác cấp GCN QSD đất trên địa bàn xã Dương Quang:

 

Về tiến độ cấp GCN QSD đất: Đến ngày 25/11/2015, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ đã hướng dẫn các chủ sử dụng đất lập hồ sơ cấp GCN QSD đất đối với toàn bộ 10/10 thôn tại xã Dương Quang và đã chuyển cho  UBND xã xác nhận được 3/10 thôn, dự kiến trong tháng 12/2015 sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cấp GCN đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt cấp GCN QSD đất theo quy định.

 

b) Tiến độ cấp GCN QSD đất, hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính theo dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Kạn:

 

Năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/4/2015, giao chỉ tiêu cấp GCN cho các địa phương. Đồng thời, ngành chức năng đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; trực tiếp làm việc với UBND các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn, để đôn đốc thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy trình cấp GCN QSD đất theo quy định của pháp luật.

 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, xử lý tất cả các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cấp GCN QSD đất, phấn đấu đến hết 2015, toàn tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch ở công đoạn ban hành quyết định của UBND huyện, việc in giấy chứng nhận và hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính sẽ được hoàn thành trong quý II năm 2016.

 

- Đối với đất tổ chức: Đến nay, UBND tỉnh cấp GCN QSD đất cho 90% tổ chức trên địa bàn tỉnh (3400/3800 tổ chức). Các trường hợp còn vướng mắc, chưa đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra từng trường hợp cụ thể để hướng dẫn các tổ chức hoàn thiện các thủ tục thu hồi, giao đất, cấp GCN quyền sử dụng đất. Dự kiến, trong năm 2016 sẽ hoàn thiện việc cấp GCN cho tất cả các tổ chức.

 

3. Cử tri Nguyễn Duy Dân, Trưởng thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ di dân tái định cư của Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt nhằm ổn định đời sống cho người dân thuộc khu vực giải phóng mặt bằng.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ: Đã phê duyệt tổng số 07 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các hạng mục công trình. Đã chi trả 69,3 tỷ/69,49 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ, hiện còn 03 hộ chưa nhận tiền, 01 hộ chưa phối hợp trong công tác thống kê.

 

- Công tác thu hồi đất: UBND thành phố Bắc Kạn đã thu hồi tổng số 406.541,0 m2 đất của các hộ gia đình, cá nhân.

 

- Về tái định cư: Trong phạm vi thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc các hạng mục nêu trên có 07 hộ gia đình, cá nhân cần di dời tái định cư, UBND thành phố đã bố trí tái định cư cho 06/07 hộ. Khu Tái định cư Khuổi Kén: Đang triển khai thực hiện thiết kế bản vẽ thi công.

 

4. Cử tri phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Chất lượng khám chữa bệnh của một số y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh còn hạn chế. Một số trường hợp phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện nhưng chẩn đoán bệnh không chính xác, phải chuyển tuyến và khi phát hiện đúng bệnh thì đã quá muộn. Mặt khác, số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên còn nhiều. Đề nghị ngành y tế có giải pháp nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân như cử tri phản ánh. Để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hạn chế chuyển tuyến và  đáp ứng mong đợi của cử tri, trong thời gian tới ngành y tế sẽ thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

 

- Sớm đưa Bệnh viện đa khoa 500 giường với các trang thiết bị hiện đại vào hoạt động.

 

- Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Cụ thể:

 

+ Tuyển dụng, đào tạo đủ nhân lực theo vị trí việc làm. Ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sâu (nâng cao tay nghề theo ca kíp kỹ thuật, BSCKI, CKII, thạc sỹ, tiến sỹ).

 

+ Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nội dung về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế.

 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện.

 

+ Tích cực triển khai, áp dụng các kỹ thuật y học hiện đại vào công tác cấp cứu, khám chữa bệnh.

 

5. Cử tri Hoàng Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn thông tin: Theo phản ánh của người dân tại xã Quang Thuận, cơ quan Công an lập chốt kiểm tra và thu lộ phí của tư thương đến thu mua cam, quýt tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông (xe tải to thu 100.000đ/xe, xe tải nhỏ thu 50.000đ/xe). Việc làm này gây cản trở việc tự do giao thương hàng hóa. Đề nghị kiểm tra, làm rõ vấn đề trên theo như phản ánh của cử tri.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Tuyến đường tỉnh lộ 257 qua địa phận các xã Quang Thuận, Dương Phong, huyện Bạch Thông do Công an huyện Bạch Thông thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngày 20/10/2015, UBND xã Quang Thuận có văn bản số 90/CV-UBND về việc đề nghị Công an huyện Bạch Thông phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông vụ thu hoạch cam, quýt năm 2015. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Công an huyện Bạch Thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động phối hợp với cán bộ Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT phụ trách địa bàn các xã Quang Thuận, Dương Phong và Công an 02 xã tổ chức nắm tình hình, hướng dẫn giao thông, nhắc nhở các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, tham mưu cho UBND các xã quy hoạch những bãi đất trống để tổ chức cho nhân dân mua bán, đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, chỉ xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Quá trình thực hiện, Công an huyện Bạch Thông không lập chốt, không thu tiền của bất cứ tổ chức, cá nhân, với bất kỳ hình thức nào; lãnh đạo Công an huyện thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy trình tuần tra kiểm soát, tuyệt đối không nhũng nhiễu, tiêu cực đến nay chưa phát hiện có trường hợp nào sai phạm.

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In