Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri thành phố Bắc Kạn trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 25/08/2016  )

 

Cử tri Ma Hoàng Định, thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Hiện nay, cột điện ở khu vực nhà họp thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang không đảm bảo an toàn (dây điện và công tơ chỉ cách mặt đất hơn 1m). Đề nghị ngành điện xem xét, khắc phục đảm bảo an toàn đường điện cho khu vực thôn Bản Pẻn.

 

Trả lời:

 

Tại vị trí cột điện số 37 đường dây 0,4 KV sau trạm biến áp xã Dương Quang hòm công tơ thấp không đảm bảo an toàn. Điện lực Thành phố Bắc Kạn đã xử lý nâng hòm công tơ vị trí 37, lấy lại độ võng khoảng cột, đảm bảo an toàn đủ điều kiện vận hành xong ngày 11/7/2016.

 

 

 

Tác giả: 
Sign In