Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thành phố Bắc Kạn sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 12/02/2020  )

Cử tri Mạc Văn Kính, thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn phản ánh: Hiện nay việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương có sử dụng một số hình ảnh, câu từ chưa thực sự chuẩn xác; một số nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị còn nhiều lỗi phát âm không đáng có và một số hình ảnh chưa phù hợp. Đề nghị ngành chức năng quan tâm quản lý theo quy định.

Trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông trả lời tại Văn bản số 60/STTTT-BCXB ngày 21/01/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, cử tri xem văn bản tại đây

Tác giả: 
Sign In