Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 12/2017 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 18/01/2018  )

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ THÁNG 12/2017 CỦA HĐND TỈNH

 

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

23/11/2017

Bà Triệu Thị Vui, Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Trả lời công dân tại văn bản số 98/BPC-TH ngày 14/12/2017

 

2

28/11/2017

05 hộ dân tại Tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Trả lời công dân tại văn bản số  39/ HĐND-VP ngày 14/12/2017

 

3

29/11/2017

Các hộ dân sinh sống tại Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn tại văn bản số 38/HĐND-VP ngày 14/12/2017

Chưa có kết quả

4

03/12/2017

Phùng Thị Cát, giáo viên trường Mầm non Lương Thành; bà Vi Thị Loan, giáo viên trường Mầm non Đổng Xá, huyện Na Rì

Lưu đơn

 

Tác giả: 
Sign In