Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 6/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 17/07/2019  )

 

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

5/6/2019

Triệu Đình Toản, tổ 12, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, văn bản số 22/HĐND-VP ngày 7/6/2019

 

2

10/6/2019

Ma Văn Thuyền, trú tại thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Chuyển Giám đốc Ban Quản lý DAĐTXDCTGT tỉnh, văn bản số 23/HĐND-VP ngày 11/6/2019

 

3

24/6/2019

Bàn Minh Thuận, trú tại thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Lưu

 

4

27/6/2019

Người dân thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Lưu

 

 

 

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In