Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 01/2020 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 11/02/2020  )


 

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

27/12/2019

Vũ Thủy, tổ 13, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

Trả lời đơn công dân tại Văn bản số 01/HĐND-VP ngày 03/01/2020 của Thường Trrực HĐND tỉnh

 

2

30/12/2019

Nặc danh

Lưu đơn do không đủ điều kiện xử lý

 

3

2/1/2020

Công ty TNHH SH Sơn Hà, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

Lưu đơn do cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

4

6/1/2020

Đào Văn Tám, tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn do cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

5

7/1/2020

Hà Văn SơnTổ 3 phường Đức Xuân,  thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn do cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

6

13/01/2020

Hoàng Thị Bắc, trú tại Tổ 4, Tiểu khu Đồng Tâm, thị trấn Bằng lũng, huyện Chợ Đồn

Lưu theo dõi đơn

 

7

13/01/2020

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chuyển đơn khiếu nại của ông Phạm Thanh Quảng, thôn Nà Tâng, xã Cường Lợi, huyện Na Rì

Chuyển trả lại đơn tại Văn bản số 03/HĐND-VP ngày 17/01/2020 của Thường Trrực HĐND tỉnh

 

8

14/1/2020

Hoàng Văn Thài, trú tại thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể

Chuyển ý kiến cử tri đến Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tại Văn bản số 02/HĐND-VP ngày 16/01/2020 của Thường Trrực HĐND tỉnh

 

 

Tác giả:  VT
Sign In