Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 10/2018

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

14/8/2018

Nặc danh tự xưng là người dân thôn Khau Liêu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Chuyển Trưởng Công an huyện Ngân Sơn, văn bản số 32/HĐND-VP ngày 16/8/2018

Văn bản số 674/CANS ngày 25/9/2018 của Công an huyện Ngân Sơn

2

27/8/2018

Lương Thị Liên, tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, văn bản số 165/HĐND-VP ngày 5/9/2018

Báo cáo số 206/BC-STNMT ngày 11/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả giải quyết đơn của bà Lương Thị Liên, trú tại: Tổ 6, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

3

24/9/2018

Đơn nặc danh tự xưng là phụ huynh học sinh trường Tiểu học Sông Cầu

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 49/HĐND-VP ngày 26/9/2018

Văn bản số 1496/UBND-TTr ngày 17/10/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

4

11/9/2018

Nguyễn Hồng Lạc, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 48/HĐND-VP ngày 24/9/2018

Văn bản số 1520/UBND-VP ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

5

1/10/2018

Nguyễn Quốc Chính, trú tại số nhà 492, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, văn bản số 51/HĐND-VP ngày 5/10/2018

Văn bản số 1834/STNMT-TTr ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường

6

2013

Đỗ Văn Chúc, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Vụ việc cũ từ 2013

Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Chúc

7

12/10/2018

Nguyễn Xuân Khoát, trú tại Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông và Hứa Đình Bích, trú tại tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 56/HĐND-VP ngày 22/10/2018

Văn bản số 153/UBND-TCD ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh

8

12/10/2018

Nguyễn Xuân Khoát, trú tại Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông và Hứa Đình Bích, trú tại tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 56/HĐND-VP ngày 22/10/2018

Văn bản số 6004/UBND-TCD ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh

9

24/9/2018

Nguyễn Văn Sự, trú tại thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Chủ tịch UBND xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, văn bản số 50/HĐND-VP ngày 28/9/2018

Văn bản số 70/BC-UBND ngày 30/10/2018 của UBND xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In