Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 02/2019

( Cập nhật lúc: 01/03/2019  )

 

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

30/01/2019

Trần Văn Minh, Trần Văn San, thôn Khuổi Phấy, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 03/HĐND-VP ngày 31/01/2019

Công văn số 25/UBND-TCD ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh

 

4/1/2019

Nông Văn Đinh, thôn Nà Sát, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì

Chuyển Ban Tổ chức Tỉnh ủy, văn bản số 02/HĐND-VP ngày 07/01/2019

Công văn số 1448-CV/BTCTU ngày 15/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3

24/01/2019

Triệu Thị Phiên, tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 03/HĐND-VP ngày 31/01/2019

Công văn số 312/LĐTBXH-NCC&BVCSTE ngày 21/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In