Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 11/2018

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

GHI CHÚ

1

Không có

Hoàng Văn Cương, thôn Pác Ban, xã Văn Minh, huyện Na Rì

Không có

Văn bản số 6340/UBND ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh

 

2

12/10/2018

Đặng Thị Lộc, trú tại thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, văn bản số 53/HĐND-VP ngày 22/10/2018

Văn bản số 23277/BCH-PCT ngày 7/11/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

3

1/11/2018

Nặc danh tự xưng là nhân dân thôn Khu Chợ Hảo Nghĩa

Chủ tịch UBND xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, văn bản số 59/HĐND-VP ngày 7/11/2018

Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In