Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 6/2019

( Cập nhật lúc: 17/07/2019  )

 

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

27/5/2019

Hoàng Văn Khâm (Hoàng Văn Viện), trú tại thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Không

Công văn số 19/BC-QLDA ngày 31/5/2019 của Ban QLDA ĐTXDCTGT tỉnh

2

7/8/2018

Lưu Đình Ngưu, thôn Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, văn bản số 30/HĐND-VP ngày 15/8/2018

Công văn số 284/BHXH-PQLT ngày 29/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

3

24/5/2019

Nông Ngọc Sáng, Khoa liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 19/HĐND-VP ngày 28/5/2019

Văn bản số 97/UBND-TCD ngày 6/6/2019 của UBND tỉnh

4

16/4/2019

Bàn Minh Thuận, trú tại thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Chuyển Trưởng Công an thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, văn bản số 14/HĐND-VP ngày 22/4/2019

Công văn số 112/Cv-CSĐT ngày 4/6/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ngân Sơn

5

22/5/2019

Nặc danh tự xưng là cán bộ trường Tiểu học Phương Thông, huyện Bạch Thông

Chuyển Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông, văn bản số 18/HĐND-VP ngày 24/5/2019

Báo cáo số 61/BC-GDĐT ngày 11/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông

6

11/12/2018

Nguyễn Xuân Khoát, trú tại Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự, văn bản số 65/HĐND-Vp ngày 28/12/2018

Văn bản số 230/CTHADS-GQKNTC ngày 10/6/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

7

29/5/2019

Đàm Thị Hoạch, thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, văn bản số 21/HĐND-VP ngày 06/6/2019

Báo cáo số 476/BC-UBND ngày 19/6/2019 của UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

 

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In