Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND trong tháng 7/2019

( Cập nhật lúc: 28/08/2019  )

 

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

10/6/2019

Ma Văn Thuyền, trú tại thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Chuyển Giám đốc Ban Quản lý DAĐTXDCTGT tỉnh, văn bản số 23/HĐND-VP ngày 11/6/2019

Văn bản số 341/KTTD&QLDA ngày 5/7/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

2

14/3/2019

Nặc danh

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 09/HĐND-VP ngày 25/03/2019

Văn bản số 1144/UBND-QLĐT ngày 25/7/2019 của UBND thành phố Bắc Kạn

3

3/7/2019

Ngọc Ánh, đại diện cán bộ, giáo viên huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 26/HĐND-VP ngày 16/7/2019

Văn bản số 4174/UBND-TH ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh

4

2/7/2019

Hoàng Văn Tân, trú tại thôn Cốc Lùng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Chuyển Giám đốc Công an tỉnh, văn bản số 24/HĐND-VP ngày 11/7/2019

Văn bản số 148/CSĐT ngày 29/7/2019 cỉa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới

 

 

Tác giả:  Thu Sa (TH)
Sign In