Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 01/2019

( Cập nhật lúc: 01/03/2019  )

 

  

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

11/12/2018

Nguyễn Xuân Khoát, trú tại Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Văn bản số 65/HĐND-Vp ngày 28/12/2018 gửi Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự

Văn bản số 08/CTHADS-GQKNTC ngày 04/01/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

2

11/6/2018

Nguyễn Thị Ngọ, tiểu khu 1; Nông Văn Hanh, tiểu khu 6, Nông Thị Hường, tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Văn bản số 22/HĐND-VP ngày 2/6/2018 gửi Chủ tịch UBND huyện Ba Bể

Kết luận nội dung tố cáo số 10/KL-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh

Văn bản số 397/UBND-TCD ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi Kết luận nội dung

3

Qua đơn thư và tiếp công dân

Đinh Văn Hiển

Qua đơn thư và tiếp công dân

Văn bản số 09/UBND-TCD ngày 07/1/2019 của UBND tỉnh về việc đính chính nội dung Kết luận số 373/KL-UBND ngày 06/9/2018

4

Không

Không

Không

Kết luận nội dung tố cáo số 10/KL-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh

5

26/12/2018

Nông Ngọc Sáng, khoa Liên Chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn (thôn Pò Lải, xã Văn Học, huyện Na Rì)

Không

Thông báo số 115/TB-SYT ngày 16/01/2019 của Sở Y tế

6

9/1/2019

Đại biểu Dương Văn Tính chuyển YKKN cử tri Nông An Quý, thôn Pò Chẹt, xã Lam Sơn, huyện Na Rì

Văn bản số 28/HĐND-VP ngày 29/01/2019 gửi Chủ tịch UBND tỉnh

 

Công văn số 588/UBND-TH ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh

7

16/10/2018

Trần Xuân Đạt, trú tại tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Không

Văn bản số 21/UBND-TCD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh

 

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In