Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 5/2018

( Cập nhật lúc: 02/07/2018  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

GHI CHÚ

1

23/3/2018

Vi Văn Hè, thôn Bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

Chuyển Tỉnh đoàn và UBND huyện Chợ Mới văn bản só 12/HĐND-VP ngày 30/3/2018

Báo cáo số 39-BC/TĐTN-VP ngày 09/5/2018 của Tỉnh đoàn Bắc Kạn

 

2

Không

 

 

Văn bản số 985/UBND-TNMT ngày 17/5/2018 trả lời đơn bà Lục Thị Nhình, thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

 

3

4/26/2018

Cao Thịnh Nhập, trú tại thôn Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông văn bản số 17/HĐND-VP ngày 7/5/2018

Báo cáo số 523/UBND-NC ngày 17/5/2018 của UBND huyện Bạch Thông

 

4

Không

 

 

Văn bản số 57/UBND-NCKSTTHC ngày 28/5/2018 báo cáo giải quyết đơn của ông Hoàng Lâm Thanh

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In