Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 01/2018

( Cập nhật lúc: 23/02/2018  )

 

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

GHI CHÚ

1

04/01/2018

Phạm Xuân Tùng, tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Không có

Văn bản số 04/UBND-TCD ngày 09/1/2018 của UBND tỉnh

 

2

03/01/2018

Lộc Văn Sinh, thôn Nà Nhàm, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn

Số 01/HĐND-VP ngày 05/01/2018

Văn bản số 34/TL-BCH ngày 11/01/2018 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn

 

3

24/10/2017

Phùng Thị Cát, giáo viên trường Mầm non Lương Thành;  bà Vi Thị Loan, giáo viên trường Mầm non Đổng Xá, huyện Na Rì

Văn bản số 32/HĐND-VP ngày 02/11/2017

Văn bản số 66/UBND-NV ngày 17/01/2018 của UBND huyện Na Rì về việc trả lời thư hỏi của bà Vi Thị Loan và bà Phùng Thị Cát

 

4

Không có

Ông Phạm Văn Nhuần, trú tại tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Không có

Văn bản số 12/UBND-TCD  ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh v/v chuyển đơn ông Phạm Văn Nhuần

 

5

Không có

Ông Đinh Văn Hiển, trú tại tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Không có

Văn bản số 13/UBND-TCD ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh v/v tham mưu giải quyết đơn của công dân

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In