Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 4/2019

( Cập nhật lúc: 25/05/2019  )

 

 

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

12/2/2019

Nguyễn Đức Cảnh, thôn Pác Nghè, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, văn bản số 05/HĐND-VP ngày 14/02/2019

Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 25/3/2019

2

11/3/2019

Trần Văn Phúc, thông Kéo Pựt, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 08/HĐND-VP ngày 19/3/2019

Công văn số 987/UBND-VP ngày 16/4/2019

3

16/4/2019

Bàn Minh Thuận, trú tại thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Chuyển Trưởng Công an thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, văn bản số 14/HĐND-VP ngày 22/4/2019

1. Thông báo số 328/TB-CANS ngày 24/4/2019 của Công an huyện Ngân Sơn

2. Báo cáo số 08/BC-CA ngày 02/5/2018 của Công an thị trấn Nà Phặc

 

 

Tác giả:  Thu Sa (tổng hợp)
Sign In