Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 8/2018

( Cập nhật lúc: 06/09/2018  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

Không gửi HĐND tỉnh

 

Văn bản số 111/HĐND-BPC ngày 31/7/2018 của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn

2

Không gửi HĐND tỉnh

Văn bản số 112/HĐND-BPC ngày 31/7/2018 của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn

3

Không gửi HĐND tỉnh

Văn bản số 4148/UBND-TCD ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh

4

3/5/2018

Bàn Xuân Lai, trú tại thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện Na Rì

Chuyển Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, văn bản số 18/HĐND-VP ngày 21/5/2018

Văn bản số 112/CV-CTLN ngày 06/8/2018 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn

5

17/8/2018

Nặc danh tự xưng là thay mặt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường PTDT Nội trú Chợ Đồn

Chuyển Sở Giáo dục và đào tạo, văn bản số 151/HĐND-VP ngày 16/8/2018

Văn bản số 1503/SGDĐT-TCĐT ngày 24/8/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo

6

1/3/2017

Hoàng Văn Điền, thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Giám đốc Sở Giao thông - vận tải, văn bản số 35/HĐND-VP ngày 10/3/2017

Văn bản số 1130/SGTVT-VP ngày 24/8/2018 của Sở Giao thông vận tải

7

10/8/2018

Nguyễn Thị Thuận, tổ 10, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn,

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 31/HĐND-VP ngày 16/8/2018

Văn bản số 1190/UBND-VP ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

8

24/5/2018

Hà Sỹ Eng, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 20/HĐND-Vp ngày 28/5/2018

Văn bản số 1209/UBND-XDCB ngày 29/8/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

9

23/4/2018

Hoàng Hữu Giai và Dương Văn Dụng, trú tại thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, văn bản số 16/HĐND-VP ngày 4/5/2018

Văn bản số 778/BC-BQLDA ngày 28/8/2018 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông

10

13/4/2017

Ma Văn Bằng, thôn Bản Quất, xã Như Cố, huyện Chợ Mới

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, văn bản số 18/HĐND-VP ngày 20/4/2017

Văn bản số 1140/UBND-TCD ngày 27/8/2018 của UBND huyện Chợ Mới

11

7/3/2017

Nguyễn Văn Tam, thôn Bản Mới, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, văn bản số Số 15/HĐND-VP ngày 14/3/2017

Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 28/8/2018 của UBND xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

12

14/8/2018

Phạm Xuân Tùng, trú tại tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 33/HĐND-VP ngày 22/8/2018

Văn bản số 1222/UBND-VP ngày 30/8/2018

13

26/10/2017

Lý Phúc Hồng, thôn Phya Rả, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới

Chuyển Giám đốc Điện lực tỉnh, văn bản số 34/HĐND-VP ngày 07/11/2017

Báo cáo số 1711/BC-PCBK ngày 30/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

14

9/27/2017

Đơn nặc danh tự xưng là cán bộ trường Tiểu học Hà Vị

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, văn bản số 29/HĐND-VP ngày 12/9/2017

Báo cáo số 346/UBND-VP ngày 30/8/2018

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In