Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 3/2019

( Cập nhật lúc: 25/05/2019  )

 

 

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

9/1/2019

Đại biểu Dương Văn Tính chuyển YKKN cử tri Nông An Quý, thôn Pò Chẹt, xã Lam Sơn, huyện Na Rì

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 28/HĐND-VP ngày 29/01/2019

 

Công văn số 1367/UBND-TH ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh

 

2

Không có

Lê Văn Tuấn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Không

Không

3

26/12/2018

Nông Ngọc Sáng, khoa Liên Chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn (thôn Pò Lải, xã Văn Học, huyện Na Rì)

Không

Không

4

5/11/2018

 

Hà Sỹ Eng, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 57/HĐND-VP ngày 7/11/2018

Văn bản số 379/UBND-XDCB ngày 25/3/2019 của UBND thành phố Bắc Kạn

5

18/5/2018

Phạm Thị Kim, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

1. Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 19/HĐND-VP ngày 28/5/2018

2.  Văn bản đôn đốc số 37/HĐND-VP ngày 23/8/2018

3. Văn bản đôn đốc số 10/HĐND-VP ngày 25/3/2019

 

Văn bản số 46/UBND-TCD ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh

6

16/7/2018

Người dân xã Xuân La, huyện Pác Nặm

1. Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 23/HĐND-VP ngày 23/7/2018

2. Văn bản đôn đốc số 10/HĐND-VP ngày 25/3/2019

 

7

9/8/2018

Nguyễn Xuân Khoát, Hứa Đình Bích, trú tại thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

1. Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 24/HĐND-VP ngày 22/8/2018

2. Văn bản đôn đốc số 10/HĐND-VP ngày 25/3/2019

8

5/11/2018

Nặc danh tự xưng là cán bộ, nhân viên Sở Giao thông vận tải

1. Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 58/HĐND-VP ngày 7/11/2018

2. Văn bản đôn đốc số 10/HĐND-VP ngày 25/3/2019

9

7/12/2018

Nông Mạnh Hùng, thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì

1. Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 64/HĐND-VP ngày 20/12/2018

2. Văn bản đôn đốc số 10/HĐND-VP ngày 25/3/2019

 

10

9/12/2018

Triệu Minh Toán, xã Côn Minh, huyện Na Rì

 

 

Tác giả:  Thu Sa (tổng hợp)
Sign In