Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 2/2018

( Cập nhật lúc: 23/04/2018  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

GHI CHÚ

1

21/11/2017

Nông Thế Việt, thôn Pác Nặm, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm

Văn bản số 36/HĐND-VP ngày 24/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Văn bản số 10/UBND-TCD ngày 26/01/2018 của UBND huyện Pác Nặm v/v trả lời đơn của công dân

 

2

08/12/2017

Các hộ dân sinh sống tại Tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Văn bản số 38/HĐND-VP ngày 14/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh

Văn bản số 11/UBND-BQL ngày 09/2/2018 của UBND huyện Chợ Đồn

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In