Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 4/2018

( Cập nhật lúc: 11/05/2018  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

GHI CHÚ

1

3/6/2018

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn chuyển đến vụ việc ông Nguyễn Thanh Phong

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Văn bản số 129/BVĐK-KHTH ngày 6/4/2018 của Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

 

2

19/1/2018

Triệu Văn Viện, thôn Slam Coóc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Chủ tịch UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Văn bản số 448/UBND-VP ngày 12/4/2018 của UBND huyện Ngân Sơn

 

3

11/4/2018

Phạm Văn Thường trú tại thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Không có

Văn bản số 39/UBND-TCD ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In