Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 9/2018

( Cập nhật lúc: 24/10/2018  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

7/6/2018

Đàm Ngọc Thiệp, thôn Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

- Chuyển Trưởng Công an huyện Bạch Thông, văn bản số 21/HĐND-VP ngày 12/6/2018

- Văn bản đôn đốc số 36/HĐND-VP ngày 23/8/2018

Văn bản số 166/CQĐT ngày 31/8/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bạch Thông

2

5/7/2018

Cử tri tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, văn bản số 117/HĐND-VP ngày 11/7/2018

Văn bản số 1919/UBND-VP ngày 30/8/2018 của UBND huyện Chợ Đồn

3

23/8/2018

Hoàng Văn Khiêm, tổ 11A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 47/HĐND-VP ngày 27/8/2018

Văn bản số 116/UBND-TCD ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh

4

24/5/2018

Hà Sỹ Eng, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

- Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 20/HĐND-Vp ngày 28/5/2018

- Văn bản đôn đốc số 39/HĐND-VP ngày 23/8/2018

Văn bản số 1250/UBND-VP ngày 04/9/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

01/3/2017,

Đinh Thị Sâm

- Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 36/HĐND-VP ngày 10/3/2017

- Văn bản đôn đốc số 39/HĐND-VP ngày 23/8/2018

3/20/2018

Nguyễn Thị Tâm, số  nhà 293, đường Nguyễn Văn Tố, tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

- Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 09/HĐND-Vp ngày 23/3/2018

- Văn bản đôn đốc số 39/HĐND-VP ngày 23/8/2018

5

7/8/2018

Lưu Đình Ngưu, thôn Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, văn bản số 30/HĐND-VP ngày 15/8/2018

Văn bản số 443/BHXH-QLT ngày 6/9/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh

6

30/7/2018

Hoàng Văn Huân, thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Chuyển Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, văn bản số 27/HĐND-VP ngày 8/8/2018

Văn bản số 36/CV-BQLCT ngày 5/9/2018 của Ban Quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn

7

23/01/2018

Bàn Đức Nghiêm, thôn Nà Pài, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

- Chuyển Lâm trường Ngân Sơn, văn bản số 03/HĐND-VP ngày 01/2/2018

- Văn bản đôn đốc số 44/HĐND-VP ngày 23/8/2018

Văn bản số 142/CV-CT ngày 4/9/2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn

8

20/01/2017

Lê Thị Kim Lương

- Chuyển Chánh án TAND tỉnh, văn bản số 07/HĐND-VP ngày 08/02/2017

- Văn bản đôn đốc số 40/HĐND-VP ngày 23/8/2018

Văn bản số 204/2018/CV-TA ngày 7/9/2018 của TAND tỉnh

9

2/21/2018

Nguyễn Văn Viện, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

- Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 05/HĐND-Vp ngày 23/02/2018

- Văn bản đôn đốc số 38/HĐND-VP ngày 23/8/2018

Văn bản số 415/BC-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện Ba Bể

10

27/02/2017,

Trần Văn Phúc

- Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 14/HĐND-VP ngày 03/3/2017

- Văn bản đôn đốc số 38/HĐND-VP ngày 23/8/2018

11

14/4/2017,

Phùng Quốc Thắng

- Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 19/HĐND-VP ngày 21/4/2017

- Văn bản đôn đốc số 38/HĐND-VP ngày 23/8/2018

12

11/6/2018

Nguyễn Thị Ngọ, tiểu khu 1; Nông Văn Hanh, tiểu khu 6, Nông Thị Hường, tiểu khu 9, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 22/HĐND-VP ngày 20/6/2018

13

Tiếp công dân

Ông Đinh Văn Hiển

Tiếp công dân

Kết luận nội dung tố cáo số 373/KL-UBND ngày 6/9/2018 của UBND tỉnh đối với UBND thành phố Bắc Kạn

Văn bản số 129/UBND-TCD ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh

Văn bản số 1329/UBND-GPMB ngày 18/9/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

14

3/19/2018

Triệu Thị Xuyến, trú tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

- Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 10/HĐND-VP ngày 26/3/2018

- Văn bản đôn đốc số 37/HĐND-VP ngày 23/8/2018

Kết luận nội dung tố cáo số 405/KL-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh đối với ông Bùi Văn Quang, quyền Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể

15

20/7/2018

Hà Xuân Phùng, trú tại thôn Khau Ban, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 25/HĐND-VP ngày 25/7/2019

Văn bản số 2196/UBND-TNMT ngày 21/9/2018 cùa UBND huyện Ba Bể

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In