Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 01/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 06/02/2018  )

 

Stt

 

Ngày nhận đơn

 

Họ và tên, địa chỉ người gửi

 

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

 

Ghi chú

1

03/01/2018

Lộc Văn Sinh, thôn Nà Nhàm, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn

Chuyển Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn, văn bản số 01/HĐND-VP ngày 05/01/2018

Văn bản số 34/TL-BCH ngày 11/01/2018 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn

 

2

04/01/2018

Phạm Xuân Tùng, tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Lưu

 

 

3

09/01/2018

Lê Mạnh Hùng, số nhà 503, A2B, Chung cư TBCO1, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Lưu

 

 

4

11/01/2018

Đơn nặc danh (tựu xưng là các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chuyển Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, văn bản số 02/HĐND-VP ngày 22/01/2018

Chưa có báo cáo kết quả

 

5

19/01/2018

Nguyễn Văn Yên, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu

 

 

6

19/01/2018

Triệu Văn Viện, thôn Slam Coóc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, văn bản số 4/HĐND-VP ngày 5/2/2018

 

 

7

23/01/2018

Đinh Văn Ngô, thôn Nà Tôm, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

Lưu

 

 

8

23/01/2018

Ngô Xuân Quý, thôn Bản Chang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới

Lưu

 

 

9

23/01/2018

Bàn Đức Nghiêm, thôn Nà Pài, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Chuyển Lâm trường Ngân Sơn, văn bản số 03/HĐND-VP ngày 01/2/2018

Chưa có báo cáo kết quả

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In