Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 3/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 26/04/2019  )

 

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

6/3/2019

Lý Quý Thuyên, công chức văn hóa - xã hội, UBND xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông

Lưu do công dân đã nhận được công văn trả lời

 

2

11/3/2019

Trần Văn Phúc, thông Kéo Pựt, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 08/HĐND-VP ngày 19/3/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

3

 

Nguyễn Văn Mão, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, văn bản số 07/HĐND-VP ngày 14/03/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

4

14/3/2019

Nặc danh tự xưng là công dân thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 09/HĐND-VP ngày 25/03/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

5

14/3/2019

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Đang xem xét, xử lý

 

6

27/3/2019

Triệu Thị Phiên, tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Trả lời bà Triệu Thị Phiên, văn bản số 11/HĐND-VP ngày 01/4/2019

 

7

19/3/2019

Đỗ Xuân Tình, trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Trả lời ông Đỗ Xuân Tình, văn bản số 13/HĐND-VP ngày 03/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  Thu Sa
Sign In