Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 4/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 25/05/2019  )

 

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

2/4/2019

Triệu Văn Lực, thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, văn bản số 12/HĐND-VP ngày 03/4/2019

Chưa có kết quả giải quyết

2

16/4/2019

Bàn Minh Thuận, trú tại thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Chuyển Trưởng Công an thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn14/HĐND-VP ngày 22/4/2019

1) Thông báo số 328/TB-CANS ngày 24/4/2019 của Công an huyện Ngân Sơn
2) Báo cáo số 08/BC-CA ngày 02/5/2018 của Công an thị trấn Nà Phặc

 

 

 

 

Tác giả: 
Sign In