Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 8/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 06/09/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

7/8/2018

Lưu Đình Ngưu, thôn Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, văn bản số 30/HĐND-VP ngày 15/8/2018

Chưa có kết quả giải quyết

2

9/8/2018

Nguyễn Xuân Khoát, Hứa Đình Bích, trú tại thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Chủ tịch UBND tình, văn bản số 24/HĐND-VP ngày 22/8/2018

Chưa có kết quả giải quyết

3

10/8/2018

Nguyễn Thị Thuận, tổ 10, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 31/HĐND-VP ngày 16/8/2018

Văn bản số 1190/UBND-VP ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

4

14/8/2018

Nặc danh tự xưng là người dân thôn Khau Liêu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Chuyển Trưởng Công an huyện Ngân Sơn, văn bản số 32/HĐND-VP ngày 16/8/2018

Chưa có kết quả giải quyết

5

14/8/2018

Phạm Xuân Tùng, trú tại tổ 14, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 33/HĐND-VP ngày 22/8/2018

Văn bản số 1222/UBND-VP ngày 30/8/2018

6

17/8/2018

Nặc danh tự xưng là thay mặt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường PTDT Nội trú Chợ Đồn

Chuyển Sở Giáo dục và đào tạo, văn bản số 151/HĐND-VP ngày 16/8/2018

Văn bản số 1503/SGDĐT-TCĐT ngày 24/8/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo

7

23/8/2018

Hoàng Văn Khiêm, tổ 11A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 47/HĐND-VP ngày 27/8/2018

Văn bản số 116/UBND-TCD ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh

8

23/8/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

 

Lưu do đơn không đề gửi HĐND tỉnh

 

9

27/8/2018

Lương Thị Liên, tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, văn bản số 165/HĐND-VP ngày 5/9/2018

Chưa có kết quả giải quyết

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In