Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 2/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 23/04/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

Ghi chú

1

21/02/2018

Trần Bảo Lân, trú tại tổ 5, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

2

21/02/2018

Nguyễn Văn Viện, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 05/HĐND-Vp ngày 23/02/2018

Chưa có kết quả

 

3

21/02/2018

Dương Quang Hậu, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

4

21/02/2018

Trương Văn Thư, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

5

21/02/2018

Trịnh Văn Hải, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

6

21/02/2018

Trương Hồng Chuyên, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

7

21/02/2018

Dương Văn Khoanh, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

8

21/02/2018

Trịnh Văn Thắng, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

9

21/02/2018

Hoàng Thị Thu, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

10

21/02/2018

Nguyễn Văn Hộ, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

11

21/02/2018

Lý Quốc Sử, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

12

21/02/2018

Đỗ Văn Tâm, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

13

21/02/2018

Trương Thị Dong, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

14

21/02/2018

Triệu Văn Tiến, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

15

21/02/2018

Đỗ Văn Lượng, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

16

21/02/2018

Trương Văn Tiềm, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Lưu do vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết

 

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In