Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 4/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 11/05/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

6/4/2018

Hoàng Thị Thơm, tiểu khu III, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Lưu theo dõi do các cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét, giải quyết

 

2

11/4/2018

Phạm Văn Thường trú tại thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Lưu theo dõi do các cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét, giải quyết

 

3

23/4/2018

Lèng Thị Được, thôn Nà Vàu, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

Trả lời ba Lèng Thị Được, văn bản số 15/HĐND-VP ngày 27/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

 

4

23/4/2018

Hoàng Hữu Giai và Dương Văn Dụng, trú tại thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, văn bản số 16/HĐND-VP ngày 4/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

Văn bản số 03/QLDA-KTTĐ ngày 02/5/2018 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông

5

26/4/2018

Cao Thịnh Nhập, trú tại thôn Nà Váng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, văn bản số 17/HĐND-VP ngày 7/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

Chưa có kết quả giải quyết

6

26/4/2018

Nguyễn Thanh Phong, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Lưu theo dõi do nội dung đơn đã được trả lời

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In