Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 02/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 01/03/2019  )

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

THÁNG 02/2019 CỦA HĐND TỈNH

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

12/2/2019

Nguyễn Đức Cảnh, thôn Pác Nghè, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, văn bản số 05/HĐND-VP ngày 14/02/2019

Chưa có kết quả giải quyết

2

18/02/2019

Nguyễn Thị Thu Hằng, số nhà 192a, đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Lưu do vụ việc đang được các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết

 

3

22/2/2019

Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Viển, Nguyễn Văn Bình, Đinh Thị Nghi, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Thị Kim Huế, Vi Thị Diệu, Trịnh Thị Tám, Nguyễn Thị Khoanh, Nguyễn Duy Hiếu, Dương Đức Hiệp trú tại thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Lưu do vụ việc đang được các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết

 

 

 

 

 

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In