Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 8/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 31/08/2019  )

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

09/8/2019

Hà Thị Oai, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

2

09/8/2019

Phạm Thanh Quảng, thôn Nà Tâng, xã Cường Lợi, huyện Na Rì

Chủ tịch UBND huyện Na Rì tại Văn bản số 32/HĐND-VP ngày 12/8/2019

Đã trả lời tại Văn bản số 162/UBND-NC ngày 30/10/2019

3

12/8/2019

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

4

12/8/2019

Hà Văn Sơn, trú tạit ổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

5

12/8/2019

Nặc danh tự xưng là những người đang hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chuyển Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 34/HĐND-VP ngày 20/8/2019

Đã báo cáo tại Văn bản số 1896/BC-SLĐTBXH

6

15/8/2019

Công ty Cổ phần sản xuất và chế tạo ô tô Tracimexco

Chuyển Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Kạn tại Văn bản số  36/HĐND-VP ngày 21/8/2019

Đã giải quyết nhưng không có báo cáo

7

19/8/2019

Mông Đức Thùy, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Lưu đơn

 

8

19/8/2019

Nông Ngọc Sáng, Khoa liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn

Lưu đơn

 

9

19/8/2019

Hoàng Văn Huyên, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì

Lưu đơn

 

10

21/8/2019

Nông Thị Thùy, tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại Văn bản số  37/HĐND-VP ngày 23/8/2019

Đã giải quyết tại Văn bản số 1553/UBND-TNMT ngày 30/9/2019

11

26/8/2019

Hà Văn Sơn, trú tạit ổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Trả lời công dân tại Văn bản số  38/HĐND-VP ngày 30/8/2019

 

 

 

 

Tác giả:  VT
Sign In