Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 11/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 24/12/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

5/11/2018

Hà Sỹ Eng, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 57/HĐND-VP ngày 7/11/2018

Chưa có báo cáo kết quả

2

1/11/2018

Nặc danh tự xưng là nhân dân thôn Khu Chợ Hảo Nghĩa

Chuyển Chủ tịch UBND xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, văn bản số 59/HĐND-VP ngày 7/11/2018

 

Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì

 

Chuyển Tổ đại biểu HĐND huyện Na Rì, văn bản số 162/HĐND-VP ngày 07/12/2018

Chưa có báo cáo kết quả

3

5/11/2018

Nặc danh tự xưng là cán bộ, nhân viên Sở Giao thông vận tải

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 58/HĐND-VP ngày 7/11/2018

Chưa có báo cáo kết quả

4

7/11/2018

Mã Văn Trình, trú tại thôn Nà Phát, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông

Trả lời ông Mã Văn Trình, văn bản số 61/HĐND-VP ngày 12/11/2018

 

5

8/11/2018

Nguyễn Văn Sự, thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Trả lời ông Nguyễn Văn Sự, văn bản số 60/HĐND-VP ngày 12/11/2018

 

Tác giả:  Thu Sa
Sign In