Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 7/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 28/08/2019  )

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

2/7/2019

Trịnh Thị Tươi, trú tại tổ 5, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Đang xem xét, giải quyết

 

 

2

2/7/2019

Hoàng Văn Tân, trú tại thôn Cốc Lùng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Chuyển Giám đốc Công an tỉnh, văn bản số 24/HĐND-VP ngày 11/7/2019

Văn bản số 148/CSĐT ngày 29/7/2019 cỉa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới

3

2/7/2019

Hoàng Ngọc Cao, thôn Bản Diếu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, văn bản số 27/HĐND-VP ngày 19/7/2019

Văn bản số 231/LĐTBXH-NCC ngày 8/8/2019 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn

4

3/7/2019

Ngọc Ánh, đại diện cán bộ, giáo viên huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 26/HĐND-VP ngày 16/7/2019

Văn bản số 4174/UBND-TH ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh

5

10/7/2019

Triệu Văn Lực, thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, văn bản số 25/HĐND-VP ngày 12/7/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

6

10/7/2019

Bàn Minh Thuận, trú tại thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

 

Lưu theo dõi

 

7

11/7/2019

Tập thể người dân thôn Nà Nghiều, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, văn bản số 28/HĐND-VP ngày 24/7/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

8

15/7/2019

Nguyễn Duy Hiếu, Trịnh Thị Tám, Nguyễn Thị Nhanh, Nguyễn Văn Hậu, Dương Thị Hồi, Dương Văn Hải, Hoàng Mạnh Khang, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 33/HĐND-VP ngày 19/8/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

9

15/7/2019

Nông Ngọc Sáng, Khoa liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn

 

Lưu theo dõi

 

10

16/7/2019

Đào Văn Tám, tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, văn bản số 29/HĐND-VP ngày 24/7/2019

1) Công văn số 1574/BCH-PCT ngày 06/8/2019 của Bộ CHQS tỉnh
2) Công văn số 1674/BCH-CT ngày 19/8/2019 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

11

17/7/2019

Hà Văn Sơn, trú tạit ổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, vẳn bản số 31/HĐND-VP ngày 01/7/2019

Thông báo số 131/TB-STNMT ngày 19/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

12

19/7/2019

Cử tri xã Mỹ Phương

Chuyển Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, văn bản số 30/HĐND-VP ngày 24/7/2019

Công văn số 290/TTYT-KHNV ngày 8/8/2019  của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông

13

25/7/2019

Nông Ngọc Thắng, thôn Nà Tuồng, xã Xuân Dương, huyện Na Rì

 

Lưu theo dõi

 

14

29/7/2019

Hà Văn Sơn, trú tạit ổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, vẳn bản số 31/HĐND-VP ngày 01/7/2019

Chưa có kết quả xem xét, giải quyết

 

 

Tác giả:  Thu Sa (TH)
Sign In