Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 7/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 24/10/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

5/7/2018

Cử tri tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

1) Chuyển Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, văn bản số 116/HĐND-VP ngày 11/7/2018

1) Văn bản số 1556/BCH-TTQP ngày 25/7/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

2) Chuyển UBND huyện Chợ Đồn, văn bản số 117/HĐND-VP ngày 11/7/2018

2) Văn bản số 1919/UBND-VP ngày 30/8/2018 của UBND huyện Chợ Đồn

2

16/7/2018

Người dân xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 23/HĐND-VP ngày 23/7/2018

Chưa có báo cáo kết quả giải quyết

3

17/7/2018

Nguyễn Thị Sâm, số nhà 19, tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Trả lời bà Nguyễn Thị Sâm, văn bản số 54/HĐND-VP ngày 23/10/2018

 

4

17/7/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Trả lời ông Hoàng Văn Mộc, văn bản số 24/HĐND-VP ngày 25/7/2018

 

5

20/7/2018

Hà Xuân Phùng, trú tại thôn Khau Ban, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, văn bản số 25/HĐND-VP ngày 25/7/2019

Văn bản số 2196/UBND-TNMT ngày 21/9/2018 cùa UBND huyện Ba Bể

6

26/7/2018

Phạm Quang Mẫn, tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Trả lời ông Phạm Quang Mẫn, văn bản số 28/HĐND-VP ngày 08/8/2018

 

7

 

30/7/2018

Hoàng Văn Huân, thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Chuyển Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn, văn bản số 27/HĐND-VP ngày 8/8/2018

Văn bản số 36/CV-BQLCT ngày 5/9/2018 của Ban Quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Chợ Đồn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, văn bản số 26/HĐND-VP ngày 8/8/2018

Chưa có báo cáo kết quả giải quyết

8

31/7/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Trả lời ông Hoàng Văn Mộc, văn bản số 29/HĐND/VP ngày 8/8/2018

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In