Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 5/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 17/07/2019  )

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

4/5/2019

Bùi Hiểu Linh, số nhà 02, tổ 8B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, văn bản số 16/HĐND-VP ngày 17/5/2019

Chưa có kết quả giải quyết

2

2/5/2019

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu

 

3

2/5/2019

Nặc danh tự xưng là người dân có người thân đang làm công việc kế toán ở các trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lưu

 

4

15/5/2019

Trần Văn Thắng, trú tại tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Thành ủy Bắc Kạn, văn bản số 17/HĐND-VP ngày 21/5/2019

Chưa có kết quả giải quyết

5

21/5/2019

Bàn Đức Nghiêm, trú tại thôn Nà Pài, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Trả lời đơn ông Bàn Đức Nghiêm, văn bản số 20/HĐND-VP ngày 31/5/2019

 

6

22/5/2019

Nặc danh tự xưng là cán bộ trường Tiểu học Phương Thông, huyện Bạch Thông

Chuyển Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông, văn bản số 18/HĐND-VP ngày 24/5/2019

Báo cáo số 61/BC-GDĐT ngày 11/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bạch Thông

7

22/5/2019

Bà Lường Thị Hảo, trú tại thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì

Lưu

 

8

24/5/2019

Nông Ngọc Sáng, Khoa liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 19/HĐND-VP ngày 28/5/2019

Văn bản số 97/UBND-TCD ngày 6/6/2019 của UBND tỉnh

9

27/5/2019

Hoàng Văn Khâm (Hoàng Văn Viện), trú tại thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Lưu

 

10

29/5/2019

Đàm Thị Hoạch, thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, văn bản số 21/HĐND-VP ngày 06/6/2019

Báo cáo số 476/BC-UBND ngày 19/6/2019 của UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

 

 

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In