Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 02/07/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

3/5/2018

Bàn Xuân Lai, trú tại thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện Na Rì

Chuyển Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, văn bản số 18/HĐND-VP ngày 21/5/2018

Chưa có kết quả giải quyết

2

7/5/2018

Triệu Thị Vui, trú tại tổ 7 thị trấn Bằng Lũng và La Thị Diên trú tại tổ 5 thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn

Lưu đơn do đơn đã đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

3

7/5/2018

Hà Nhân Nhuận, tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn do đơn đã đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

4

15/5/2018

Triệu Thị Vui, trú tại tổ 7 thị trấn Bằng Lũng và La Thị Diên trú tại tổ 5 thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn

Lưu đơn do đơn đã đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

5

15/5/2018

Hoàng Văn Khiêm, tổ 11A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Lưu đơn do đơn đã đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

6

18/5/2018

Phạm Thị Kim, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, văn bản số 19/HĐND-VP ngày 28/5/2018

Chưa có kết quả giải quyết

7

24/5/2018

Hà Sỹ Eng, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 20/HĐND-Vp ngày 28/5/2018

Chưa có kết quả giải quyết

8

28/5/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn do đơn đã đồng thời gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In