Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 10/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 31/10/2019  )

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

1/10/2019

Các hộ dân Hmông thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Lưu đơn

 

2

4/10/2019

Lục Thị Nhình, thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tại Văn bản số 44/HĐND-VP ngày 10/10/2019

UBND huyện Ba Bể đã chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 2921/UBND-VP ngày 16/10/2019

3

8/10/2019

Nông Thị Thùy, tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

4

11/10/2019

Nông Văn Dương, thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Trả lời công dân tại Văn bản số  45/HĐND-VP ngày 15/10/2019

 

5

14/10/2019

Bàn Minh Thuận, trú tại thôn Công Quản, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Lưu đơn

 

6

18/10/2019

Triệu Thị Hạnh, tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

7

21/10/2019

Hà Đức Sám, bản Nà Vàu, xã Thanh mai, huyện Chợ Mới

Chuyển Chánh án TAND tỉnh tại Văn bản số 46/HĐND-VP ngày 25/10/2019

TAND tỉnh đã báo cáo tại Văn bản số 298/CV-TA ngày 07/11/2019

8

22/10/2019

Một số hộ dân thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

9

22/10/2019

HTX Mộc Lan Rừng, tổ 14, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn

Lưu đơn

 

 

Tác giả:  VT
Sign In