Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 9/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 30/09/2019  )

 

 

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

9/9/2019

Mã Thế Lạc, thôn Bản Hán, xã Chu Hương, huyện Ba Bể

Chuyển ý kiến cử tri đến Chủ tịch UBND huyện Ba Bể tại Văn bản số 42/HĐND-VP ngày 19/9/2019

 

2

10/9/2019

Các hộ dân thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố BK

Lưu đơn

 

3

11/9/2019

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

4

18/9/2019

Mông Đức Thùy, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Lưu đơn

 

5

18/9/2019

Hoàng Thị Tẩu, thôn Cốc Lùng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Lưu đơn

 

6

10/9/2019

05 hộ dân tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Trả lời công dân tại Văn bản số  43/HĐND-VP ngày 20/9/2019

 

7

13/9/2019

06 công dân thôn Nà Cào, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Lưu đơn

 

  

 

 

Tác giả:  VT
Sign In