Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 02/2020 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 02/03/2020  )

 

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

04/02/2020

Ông Triệu Văn Lực, thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Lưu đơn

 

2

07/02/2020

Công ty TNHH MTV Anh Minh, Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

3

11/02/2020

Công ty TNHH SH Sơn Hà, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

Lưu đơn

 

4

17/02/2020

Ông Đặng kim Long và bà Hà Thị Tuyền, tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tại Văn bản số 04/HĐND-VP ngày 21/02/2020

Chưa có kết quả giải quyết

5

18/02/2020

Bà Trần Thị Tuyết Nhung, trú tại SN 33, tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

6

18/02/2020

ông Hà Văn Sơn, Tổ 3 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

 

Tác giả:  VT
Sign In