Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 10/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 24/12/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

1/10/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

 

2

1/10/2018

Nguyễn Quốc Chính, trú tại số nhà 492, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, văn bản số 51/HĐND-VP ngày 5/10/2018

Văn bản số 1834/STNMT-TTr ngày 23/10/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường

3

8/10/2018

Nông Văn Tấn, trú tại thôn Khau Tổng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 52/HĐND-VP ngày 18/10/2018

Văn bản số 6004/UBND-TCD ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh

4

12/10/2018

Nguyễn Xuân Khoát, trú tại Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông và Hứa Đình Bích, trú tại tổ 9B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 56/HĐND-VP ngày 22/10/2018

Văn bản số 153/UBND-TCD ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh

5

12/10/2018

Đặng Thị Lộc, trú tại thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông

Chuyển Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, văn bản số 53/HĐND-VP ngày 22/10/2018

Văn bản số 23277/BCH-PCT ngày 7/11/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

6

15/10/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

 

7

16/10/2018

Trần Xuân Đạt, trú tại tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

 

8

22/10/2018

Lường Văn Hành, trú tại thôn Nà Khưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì

Trả lời ông Lường Văn Hành, văn bản số 55/HĐND-VP ngày 22/10/2018

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In