Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 12/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

4/12/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đơn đã được các cơ quan xem xét, giải quyết

 

2

5/12/2018

Nguyễn Thị Hoan, thôn Pàn Xả, xã Lương Thượng, huyện Na Rì

Trả lời bà Nguyễn Thị Hoan, văn bản số 62/HĐND-VP ngày 12/12/2018

 

3

5/12/2018

Lý Quý Thuyên, công chức Văn hóa - xã hội UBND xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông

Chuyển Giám đốc Sở Nội vụ, văn bản số 63/HĐND-VP ngày 29/12/2018

Chưa có  báo cáo kết quả

4

7/12/2018

Nông Mạnh Hùng, thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 64/HĐND-VP ngày 20/12/2018

Văn bản số 06/UBND-TCD ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh

5

9/12/2018

Triệu Minh Toán, xã Côn Minh, huyện Na Rì

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 64/HĐND-VP ngày 20/12/2018

6

11/12/2018

Nguyễn Xuân Khoát, trú tại Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Cục Trưởng Cục thi hành án dân sự, văn bản số 65/HĐND-VP ngày 28/12/2018

Chưa có  báo cáo kết quả

7

18/12/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đơn đã được các cơ quan xem xét, giải quyết

 

8

18/12/2018

Nguyễn Thị Hoan, thôn Pàn Xả, xã Lương Thượng, huyện Na Rì

Lưu do không có cơ sở xem xét, giải quyết

 

9

24/12/2018

52 hộ dân thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Lưu do không có cơ sở xem xét, giải quyết

 

10

26/12/2018

Nông Ngọc Sáng, khoa Liên Chuyên khoa, Trung tâm Y tế Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn

Lưu do đơn đã được các cơ quan xem xét, giải quyết

 

11

27/12/2018

Hoàng Văn Mộc, trú tại tổ Bản Vẻn ngoài, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đơn đã được các cơ quan xem xét, giải quyết

 

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In