Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 11/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 30/11/2019  )


 

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

02/11/2019

Tống Mạnh Đức, tổ 4, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 48/HĐND-VP ngày 11/11/2019

Chưa  báo cáo kết quả giải quyết

2

8/11/2019

Luân Văn Vinh, thôn Bản Piềng 1, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

Trả lời công dân tại Văn bản số 47/HĐND-VP ngày 11/11/2019

 

3

10/11/2019

Nguyễn Văn Tam, thôn Bản Mới, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Trả lời công dân tại Văn bản số 50/HĐND-VP ngày 29/11/2019

 

4

20/11/2019

Hà Văn Sơn, trú tại tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 51/HĐND-VP ngày 29/11/2019

Sở TNMT có Kết luận thanh tra số 13/KL-STNMT ngày 25/12/2019

5

22/11/2019

Hoàng Văn Mù, thôn Vi Lạp, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm

Chuyển Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm tại Văn bản số 49/HĐND-VP ngày 28/11/2019

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết tại Văn bản số 622/UBND-VP ngày 23/12/2019

6

25/11/2019

Hà Nhân Nhuận, tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở TNMT tại Văn bản số 52/HĐND-VP ngày 04/12/2019

Chưa có kết quả giải quyết

7

25/11/2019

Triệu Văn Tài, thôn Nà Hin, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

Chuyển Chủ tịch UBND xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới tại Văn bản số 58/HĐND-VP ngày 20/12/2019

Chưa có kết quả giải quyết

 

Tác giả:  VT
Sign In