Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 12/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 31/12/2019  )

 

 

TT

Ngày nhận đơn

Họ, tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

1

04/12/2019

Nông Ngọc Thăng, thôn Nà Tuồng, xã Xuân Dương, huyện Na Rì

Lưu đơn

 

2

16/12/2019

Hà Văn Sơn, trú tạit ổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Lưu đơn

 

3

03/12/2019

Triệu Đức Phú, Triệu Thị Liễu, thôn Củm Pán, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Trả lời công dân tại Văn bản số 54/HĐND-VP ngày 16/12/2019

 

4

03/12/2019

Hoàng Thị Bắc,  tổ 4, tiểu khu Đồng Tâm, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Trả lời công dân tại Văn bản số 53/HĐND-VP ngày 10/12/2019

 

5

10/12/2019

Nguyễn Xuân Khoát, thôn Bản Mún, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Trả lời công dân tại Văn bản số 55/HĐND-VP ngày 18/12/2019

 

6

12/12/2019

Phạm Thanh Quảng, thôn Nà Tâng, xã Cường Lợi, huyện Na Rì

Chuyển TT.HĐND huyện Na Rì tại Văn bản số 57/HĐND-VP ngày 20/12/2019

Thường trực HĐND huyện Na Rì báo cáo giải quyết tại Văn bản số 208/HĐND-PC ngày 31/12/2019

7

03/12/2019

Phạm Văn Nông, NguyễnThị Lan tổ 2, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố tại Văn bản số 56/HĐND-VP ngày 20/12/2019

UBND thành phố báo cáo tại Văn bản số 18, 19/UBND-TNMT ngày 08/01/2020

8

18/12/2019

Triệu Văn Lực, thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Đôn đốc lần 2 Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn tại Văn bản số 59/HĐND-VP ngày 26/12/2019

Chưa có kết quả giải quyết

9

23/12/2019

Đơn nặc danh không có địa chỉ

Lưu đơn

 

10

27/12/2019

Vũ Thủy, tổ 13 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Trả lời công dân tại Văn bản số 01 ngày 03/01/2020

 

11

30/12/2019

Đơn nặc danh không có địa chỉ

Lưu đơn

 

 

Tác giả:  VT
Sign In