Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 9/2018 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 24/10/2018  )

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

11/9/2018

Nguyễn Hồng Lạc, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố bắc Kạn

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 48/HĐND-VP ngày 24/9/2018

Văn bản số 1520/UBND-VP ngày 19/10/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

2

20/9/2018

Hoàng Văn Huân, thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Lưu do đơn đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

 

3

21/9/2018

Hà Sỹ Eng, trú tại tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Lưu do đơn đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

 

4

24/9/2018

Đơn nặc danh tự xưng là phụ huynh học sinh trường Tiểu học Sông Cầu

Chuyển Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, văn bản số 49/HĐND-VP ngày 26/9/2018

Văn bản số 1496/UBND-TTr ngày 17/10/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn

5

24/9/2018

Nguyễn Văn Sự, trú tại thôn Bản Mèn, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Chuyển Chủ tịch UBND xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, văn bản số 50/HĐND-VP ngày 28/9/2018

Chưa có báo cáo kết quả giải quyết

 

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In