Skip Ribbon Commands
Skip to main content

730252

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự...

Ngày 18/9/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Thành phần tham dự gồm thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND...

HĐND huyện Ba Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ 13

Ngày 16/9/2020, HĐND huyện Ba Bể khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 – kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn công tác nhân sự HĐND, UBND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính...

Ban Dân tộc họp thông qua kế hoạch giám sát chuyên đề tháng 10/2020

Sáng 18/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thông qua dự thảo quyết định, kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo giám sát về công tác...

HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu...

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 04/9/2020, HĐND tỉnh ban hành Kế...

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị...

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2020, trong tháng 10/2020 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban về hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác...

HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, ngày 04/9/2020, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-ĐGS giám sát chi tiết nội dung...

Xem tiếp

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng...

Thực hiện Văn bản số 4482/UBND-VXNV ngày 04 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone (nếu có điện thoại thông minh)....

Xem tiếp

Tin HĐND huyện, thành phố

Hội thảo về kết quả thực hiện phương án trồng cải tạo, thâm canh diện tích cây...

Sáng ngày 11/9/2020, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức hội thảo tổng kết kết quả thực hiện phương án trồng cải tạo, thâm canh diện tích cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016 – 2020. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Đặng Đình...

Xem tiếp

Phụ cấp khu vực tại 16 xã, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn có sự thay đổi

Ngày 16/9/2020, Bộ Nội vụ có văn bản số 4864/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực gửi UBND tỉnh Bắc Kạn, theo đó, kể từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/12/2021, phụ cấp khu vực đối với 16 xã, thị trấn thuộc 6 huyện của tỉnh Bắc Kạn gồm Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn và Ba Bể có sự thay đổi....

Xem tiếp

Sign In