Skip Ribbon Commands
Skip to main content

481257

HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức 03 kỳ họp thường lệ trong năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; sáng ngày 07/12/2019, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ...

Bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 12 với nhiều nội dung quan trọng được HĐND quyết nghị. Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm...

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em và giải...

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 90, Luật Trẻ em năm 2016, tại kỳ họp thứ 14, UBND đã báo cáo HĐND tỉnh thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đây là kỳ họp đầu tiên, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về nội dung...

Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX

Sáng 5/12/2019, HĐND tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 14. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó...

Giao ban giữa thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn với HĐND các xã, phường

Chiều ngày 29/11/2019, thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban với thường trực HĐND các xã, phường nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác HĐND năm 2019; trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư...

HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức 03 kỳ họp thường lệ trong năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; sáng ngày 07/12/2019, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 03 kỳ họp thường lệ vào các thời gian như sau: Kỳ họp thường lệ tháng 4, tháng 7, tháng 12 năm...

Xem tiếp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các...

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 30/11/2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành sơ kết 03 năm việc thực hiện nghị...

Xem tiếp

Sign In