Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 05/3/2020, HĐND huyện Chợ Đồn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 02 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và thống nhất một số nội dung khác. Kỳ họp do đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Triệu Đức Phú, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Xem tiếp


Chiều ngày 25/11, thực hiện nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh giao tại Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11 mở rộng, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức họp với cơ quan thông tấn báo chí về kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, đồng chí Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn họp mở rộng thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX. Tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan tư pháp đóng trên địa bàn huyện và một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Cuộc họp do đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Xem tiếp


Ngày 22/10/2019, Đoàn giám sát của HĐND xã Nông Hạ do đồng chí Lương Thị Tuyết, Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 10 tháng đầu năm 2019 tại thôn Xí Nghiệp và thôn Bản Tết 2. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Văn phòng HĐND-UBND xã.

Xem tiếp


Sáng ngày 22/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem tiếp


Từ ngày 05/8-15/8/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với UBND thành phố và UBND các xã, phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thượng, Dương Quang.Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố.

Xem tiếp

123
Sign In