Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã

( Cập nhật lúc: 07/10/2012  )

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Na Rì nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND huyện Pác Nặm nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tải về

- Danh sách đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011- 2016

Tải về

Tác giả: 
Sign In